Paweł Schmidt

Paweł Schmidt

Trener, Konsultant

Zadaj pytanie

Biografia

Menedżer, odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne i operacyjne. Konsultant w obszarach tworzenia i realizacji strategii przedsiębiorstw, wdrażania metodyk zarządzania projektami, programami i ryzykiem. Odpowiadał za tworzenie biur zarządzania projektami i programami oraz procesów zarządzania portfelem. Doświadczony kierownik projektów w sektorze prywatnym i administracji.

Specjalizacja konsultancka: prowadzenie projektów oraz zarządzanie programami i portfelem projektów ze szczególnym uwzględnieniem branży teleinformatycznej, przemysł, automatyka i robotyka, projekty badawcze oraz szkolenia dla kadry zarządzającej, kierowników oraz średniego szczebla kadry menadżerskiej z zakresu zarządzania projektami, z uwzględnieniem metodyk, MSP®, MoP®,  PRINCE2®, Agile oraz wytycznych IPMA oraz PMBoK®.

Certyfikaty: PRINCE2® Approved Trainer, PRINCE2® Practitioner, MoP® Approved Trainer, MoP® Practitioner, MSP® Approved Trainer, MSP® Practitioner, Professional Scrum Master I, IPMA Level C – Certified Project Manager.

Główni klienci: JSW S.A., Tauron Polska Energia, IMPART, AGH, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Can-Pack S.A., 4F, MOMT CM UJ.

Artykuły

Pozostali członkowie zespołu

Zadaj pytanie

Paweł Schmidt

Paweł Schmidt

Trener, Konsultant


    Polityka Prywatności