Paulina Biernacka

Paulina Biernacka

Konsultant analityk

Zadaj pytanie

Biografia

Kierownik projektów związanych z analizą procesów, wdrażaniem nowych technologii teleinformatycznych, a także analizą potrzeb organizacji i poszukiwaniem optymalnych rozwiązań z obszaru zarządzania projektami.

Odpowiada za koordynację pracy zespołu analitycznego w projekcie dla NIZP PZH. Pełni rolę wparcia w projektach IT w Urzędzie Miasta Krakowa.

Poznała specyfikę projektów innowacyjnych i badawczych, będąc członkiem zespołów projektów z obszarów energetyki odnawialnej oraz elektromobilności.

Specjalizacja konsultancka: modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych organizacji, wykorzystując różne techniki i narzędzia informatyczne, identyfikacja potrzeb i kreowanie wymagań systemów IT, wdrażanie metodyk zarządzania projektami oraz wparcie operacyjne

Certyfikaty: PRINCE2® Foundation, AgilePM® Foundation, Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi – studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Główni Klienci: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Urząd Miasta Krakowa, CanPack S.A., SONETA, ASTOR, Trefl S.A., Uniwersytet Śląski w Katowicach

Artykuły

Pozostali członkowie zespołu

Zadaj pytanie

Paulina Biernacka

Paulina Biernacka

Konsultant analityk


    Polityka Prywatności