Krzysztof Łagan

Krzysztof Łagan

Senior Full-Stack Developer

Zadaj pytanie

Biografia

Programista z dużym doświadczeniem na rynku szkoleń. Wdrażał instalacje systemu e‑learningowego (Moodle) w projektach prowa­dzonych dla największych firm w Polsce. Autor kilkunastu narzędzi szkoleniowych, używanych przez Nowe Motywacje we wsparciu szkoleń stacjonarnych oraz samodzielnie.

Projektował i następnie współtworzył system informatyczny wykorzystywany w dużej ogólnopolskiej organizacji pozarządowej.

Posiada umiejętności w zakresie: Java, Java for Android, PHP, SQL, HTML/CSS, JavaScript.

Artykuły

Pozostali członkowie zespołu

Zadaj pytanie

Krzysztof Łagan

Krzysztof Łagan

Senior Full-Stack Developer


    Polityka Prywatności