Alicja Czosnyka

Alicja Czosnyka

Kierownik Projektu, Analityk

Zadaj pytanie

Biografia

Kierownik projektów szkoleniowych i edukacyjnych. Specjalizuje się w koordynacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych. Pełniąc również rolę analityka, identyfikuje i opisuje potrzeby biznesowe Klienta. Odpowiada za przetwarzanie, bilansowanie i prezentację zagregowanych danych w oparciu o analizę dokumentacji organizacji.

Od 2018 roku prowadzi projekty realizowane w partnerstwie międzynarodowym w ramach programu Erasmus+. Uczestniczy w opisie potrzeby biznesowej, tworzeniu harmonogramu i budżetu. W trakcie realizacji projektu sprawuje nadzór nad dostarczaniem założonych produktów projektu poprzez bieżącą koordynację pracy zespołów specjalistycznych i priorytetyzację zadań. Kreuje właściwą komunikację Klienta z zespołem, posiłkując się różnymi technikami i narzędziami w oparciu o metodyki zarządzania projektami.

Zna podstawowe aspekty zarządzania procesami i usługami, głównie sprzedażowymi. Zajmuje się rozwojem produktów firmy i procesem ofertowania. Wspiera zespół w analizie i interpretacji dokumentacji projektowej oraz modelowaniu procesów biznesowych. W prezentacji wyników swojej pracy wykorzystuje standardy notacji opisu procesów, zaawansowane programy informatyczne oraz umiejętności graficzne. Specjalizuje się także w przygotowaniu dokumentacji do postępowań w ramach zamówień publicznych.

Specjalizacja konsultancka: modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych organizacji, wparcie operacyjne realizacji projektów.

Certyfikaty: Audytor Wewnętrznego systemu Zarzadzania jakością wg normy ISO 9001:2000, certyfikat księgowego wydany przez SKwP.

Główni Klienci:  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Urząd Miasta Krakowa.

Artykuły

Pozostali członkowie zespołu

Zadaj pytanie

Alicja Czosnyka

Alicja Czosnyka

Kierownik Projektu, Analityk


    Polityka Prywatności