Zarządzanie projektami w przemyśle

Projekty prowadzone w przemyśle wymagają połączenia kompetencji zarówno specjalistycznych jak i zarządczych. Są przy tym projektami multidyscyplinarnymi obejmującymi obszary związane z automatyzacją procesów produkcyjnych, magazynowych, logistycznych, elementy teleinformatyczne jak również komponenty organizacyjne lub marketingowe. Są one realizowane zwykle w środowisku klient-dostawca i w różnych formułach realizacyjnych. Wykorzystanie metodyk zarządzania projektami w takim środowisku wymaga ich dobrego dostosowania. Dwudniowe warsztaty zarządzania projektami w przemyśle pokazują jak w praktyce zbudować zespół projektowy posiadający kompetencje we wszystkich istotnych obszarach merytorycznych, połączyć techniki zarządcze z wiedzą inżynierską, zaplanować działania i monitorując postępy dostarczyć oczekiwany przez biznes rezultat.

Nasza propozycja jest skierowana do osób zaangażowanych w realizacje projektów w przemyśle zarówno występujących w roli klienta jak i dostawcy rozwiązań. Każdorazowo zakres i przykłady omawiane podczas warsztatu są dostosowywane do profilu grupy. W przypadku warsztatów w formule zamkniętej istnieje możliwość analizy studium przypadku opartego o rzeczywisty projekt realizowany w danej organizacji.

Proces

  1. Badanie ankietowe (ankieta on-line sprawdzająca poziom wyjściowy wiedzy i potrzeby grupy)
  2. Dostosowanie programu i studiów przypadku
  3. Warsztat zarządzania projektami w przemyśle (2 dni)
  4. Zadanie wdrożeniowe – uzgodnione z Uczestnika zastosowanie wybranych elementów szkolenia w praktyce
  5. Warsztaty Follow-up (1 dzień) – podsumowanie efektów zadania wdrożeniowego

Doświadczenie

Prowadziliśmy szkolenia o tej tematyce dla:

  • ASTOR Sp. z o.o.
  • European Silicon
  • Jastrzębskie Zakłady Remontowe
  • Can-Pack S.A.

Jako partner merytoryczny prowadzimy z tego zakresu kierunek dyplomowy na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami  realizowanych przez Wydział Zarządzania AGH. Z programu szkoleniowego w formułach zamkniętej oraz w ramach studiów skorzystało w ciągu ostatnich 5 lat ponad 500 uczestników.