Zarządzanie projektami IT

Projekty w branży informatycznej, związane z implementacją i wdrażaniem systemów IT cechuje niespotykana w innych branżach dynamika. Ekspozycja na zmiany, szybkie starzenie się technologii, specyfika środowiska informatycznego i jego kontaktów z biznesem nie bez powodu stały się tematem wielu dowcipów branżowych. Projekty informatyczne mają swoją specyfikę i wymagają w związku z tym specyficznych metod zarządzania.

Być może jesteś doświadczonym kierownikiem projektu. Znasz metodyki PRINCE2®, PMBoK®, nie straszna Ci ścieżka krytyczna, wykres Gantta, metoda wartości wypracowanej. Z niejednym Sponsorem czy też Komitetem Sterującym współpracowałeś.

Być może masz stanowisko menadżerskie. Odpowiadasz za firmę, dział lub produkt. Decydujesz o aspektach strategicznych przedsięwzięć Twojej organizacji.

Być może jesteś liderem zespołu, analitykiem lub uczestniczysz w pracach zespołu projektowego. Każda z tych osób wyniesie z naszych warsztatów wiedzę i umiejętności, które przyniosą korzyści już od najbliższego projektu.

Program warsztatów został stworzony przez praktyków i dla praktyków – dla przedsiębiorstw i osób działających w sektorze IT, które chcą zapoznać się z metodykami, technikami i narzędziami zarządzania projektami w branży IT. Zakres i specyfika tego szkolenia oparta jest o „dobre praktyki” zarządzania projektami określone w wytycznych International Project Management Association i metodykach PRINCE2® oraz PMI PMBoK® w połączeniu z dedykowanymi dla projektów IT metodykami z rodziny Agile – np. Scrum. Połączenie tych podejść zapewniających synergię w zarządzaniu projektem w obszarach biznesowym i implementacyjnym zostało opisane  w najnowszych hybrydowych metodykach AgilePM i PRINCE2Agile.

Proces

  1. Badanie ankietowe (ankieta on-line sprawdzająca poziom wyjściowy wiedzy i potrzeby grupy)
  2. Dostosowanie programu i studiów przypadku
  3. Warsztat zarządzania projektami IT (2 dni)
  4. Zadanie wdrożeniowe – uzgodnione z Uczestnika zastosowanie wybranych elementów szkolenia w praktyce
  5. Warsztaty Follow-up (1 dzień) – podsumowanie efektów zadania wdrożeniowego

Doświadczenie

Prowadziliśmy szkolenia o tej tematyce dla:

  • NetArt
  • Interia
  • net
  • Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Jako partner merytoryczny prowadzimy z tego zakresu kierunek dyplomowy na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami realizowanych przez Wydział Zarządzania AGH. Z programu szkoleniowego w formułach zamkniętej oraz w ramach studiów skorzystało w ciągu ostatnich 5 lat ponad 500 uczestników.