MSProject i narzędzia IT wspierające zarządzanie projektami

Narzędzia informatyczne stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Ich wykorzystanie w codziennej pracy, w tym w zarządzaniu projektami jest bardzo istotnym elementem warsztatu skutecznego project managera. Wsparcie planowania, zarzadzania ryzykiem czy też monitorowania i raportowania stanu projektu jest bez ich wykorzystania możliwy, jednak zwykle mało efektywny.

Celem naszych warsztatów jest poznanie zasad i zakresu efektywnego wykorzystania oprogramowania (Microsoft Project, Microsoft Excel) do wsparcia różnych obszarów zarządzania projektami – od definiowania założeń projektu, przez planowanie zakresu, analizę działań i zasobów, analizę finansową projektu na monitorowaniu i raportowaniu stanu projektu skończywszy. W zakres kursu wchodzi również pokazanie powiązań między oprogramowaniem MS Project a innymi aplikacjami pakietu Microsoft Office w sposób pozwalający na efektywne wykorzystanie harmonogramów do przeprowadzania analiz i raportowania.

Nie jest to szkolenie omawiające funkcjonalność MS Project. W oparciu o nasze doświadczenia zdobyte w zarządzaniu realnymi projektami zbudowaliśmy Kurs realizowany na zasadzie interaktywnych warsztatów opartych o studium przypadku. Na tej podstawie uczestnicy poznają kolejne funkcje oprogramowania w kontekście ich praktycznego wykorzystania w realnych sytuacjach projektowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż zakres szkolenia nie ogranicza się do przedstawienia kolejnych funkcji oprogramowania a łączy w sobie elementy metodyki zarządzania projektami z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, co pozwala na jego efektywne i metodyczne wykorzystanie.

Sposób prowadzenia zajęć warsztatowych, przekaz wiedzy, dobór przykładów, tempo prowadzenia zajęć jest dostosowany do grupy docelowej uczestników.

Proces

  1. Badanie ankietowe (ankieta on-line sprawdzająca poziom wyjściowy wiedzy i narzędzia IT stosowane przez grupę)
  2. Dostosowanie programu i studiów przypadku
  3. Warsztat stosowania narzędzi IT wspierających zarzadzanie projektami (2 dni)
  4. Zadanie wdrożeniowe – uzgodnione z Uczestnika zastosowanie wybranych elementów szkolenia w praktyce
  5. Warsztaty Follow-up (1 dzień) – podsumowanie efektów zadania wdrożeniowego

Doświadczenie

Prowadziliśmy szkolenia o tej tematyce dla:

  • Interia
  • Can-Pack SA
  • Astor Sp. z o.o.
  • PZU SA
  • Radwar SA

Jako partner merytoryczny prowadzimy z tego zakresu warsztaty na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami realizowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z programu szkoleniowego w formułach zamkniętej oraz w ramach studiów skorzystało w ciągu ostatnich 5 lat ponad 500 uczestników.