• Strona główna
  • Szkolenia dopasowane do grup stanowiskowych – Topic Blocks

Topic Blocks

Topic Blocks to programy rozwijające kompetencje i umiejętności praktyczne przygotowane dla specyficznych grup stanowisk lub branż.

Topic Blocks to gotowe rozwiązania dla kluczowych grup stanowiskowych.
Współpracując z Klientami z różnorodnych branż wiemy że uniwersalne rozwiązania kompetencyjne (Key Stones) nie zawsze są adekwatne dla wszystkich. Dlatego bazując na doświadczeniach naszych trenerów-praktyków oraz konsultantów opracowujemy i wdrażamy gotowe rozwiązania dopasowane branżowo i/lub stanowiskowo.

Są to cykle szkoleń, warsztatów i metod odziaływania online dostosowane do specyfiki pracy odbiorców tak, aby maksymalizować szanse na efektywne wdrożenie nowych umiejętności i realne zmiany zachowań u uczestników szkoleń.

Przykładem mogą być: Akademia Zarządzania „Nowy menedżer”, specjalne programy rozwojowe dla „Likwidatorów Szkód” z firm ubezpieczeniowych, cykl szkoleń certyfikacyjnych „Handlowiec Flotowy” dla klientów z branży Automotive, czy dopasowane warsztaty dla Project Menedżerów w organizacjach bankowych/IT, które wdrożyły jedynie częściowo projektowe metody zarządzania.

Akademia Managera / Nowy Manager

Projekt dedykowany jest nowo mianowanym menedżerom, którzy z awansu wewnętrznego lub zewnętrznego stają przed  kluczowymi dylematami związanymi z ich nową rolą. Kim chcę być jako szef? Jak zbudować swoją siłę I autorytet w oczach pracowników? Jak budować zaangażowanie oraz odpowiedzialność za cele po stronie pracowników? Jak budować skutecznych efektywny zespół, który poradzi sobie z wyzwaniami Organizacji oraz wyzwaniami rynkowymi? To niektóre z wyzwań, z którymi spotykamy się pracując z grupami nowo mianowanych menedżerów. Aby sprostać tym wyzwaniom przygotowaliśmy projekt, którego kluczowym celem jest zbudowanie siły I pewności nowo mianowanych menedżerów w roli lidera /  menedżera poprzez wyposażenie ich w niezbędne umiejętności, które przekładają się na realizacje wizje siebie jako szefa oraz budowanie skutecznego zespołu. Proces cele modułu I Zbudowanie wizji siebie jako…

Dowiedz się więcej

Akademia Managera / Praktyk Manager

Akademia Zarządzania przeznaczona jest najczęściej dla wszystkich menedżerów danej organizacji. Uczestnicy poznają od praktycznej strony kluczowe dla efektywności menedżerskiej zagadnienia zarządzania zadaniami, zespołem oraz rozwojem pracowników. Często wiedza zarządcza kadry (niezależnie od stażu pracy) w organizacjach jest intuicyjna, nieuporządkowana albo bardzo specjalistyczna. Udział menedżerów w Akademii Zarządzania daje organizacji możliwość uporządkowania i profesjonalizacji wiedzy o zarządzaniu, wprowadzenia jednolitego rozumienia procesów i zadań menedżera w organizacji oraz uwspólnienia rozumienia pojęć  zarządczych. Dzięki temu łatwiej ze sobą rozmawiać, współpracować i uzyskiwać efekt synergii na poziomie działów i całej organizacji. Uczestnicy, bardzo też cenią sobie możliwość wymiany dobrych praktyk zarządczych w ramach różnych spojrzeń na organizację. Proces Kick Off 1 dzień – Gra Enterprice 2.0 Warsztat 2 dni [Zadania i odpowiedzialność…

Dowiedz się więcej

Zarządzanie pokoleniami dla Managerów

„Dlaczego inni nie są normalni, tak, jak JA?” – jak często towarzyszy Ci ta myśl, bądź słyszysz ją od znajomego menedżera? Projekt skierowany jest do menedżerów i liderów, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie o metody skuteczne w motywowaniu pracowników z różnych pokoleń. Rozwój technologiczny i demograficzny zmienił biznes. Zmienił się styl życia i pracy, sposób komunikacji, podejście do pracy, autorytetów i hierarchii, zmienił się sam pracownik. Po raz pierwszy w historii na rynku pracy obecne są trzy pokolenia (BB, X, Y) i pojawia się czwarte (Z/C). Menedżerom coraz trudniej jest zarządzać pracownikami różniącymi się od nich samych. Młodzi pracownicy są dobrze wykształceni, otwarci na zmiany, jednocześnie pracodawcom trudno jest zbudować ich lojalność i zaangażowanie, postrzegają „młodych” jako roszczeniowych…

Dowiedz się więcej

Coachingowy Trening Sprzedażowy (CTS)

Na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się rola, jaką pełni manager sprzedaży. Dzisiaj dobry manager , oprócz nadawania i rozliczania celów, potrafi także rozwijać umiejętności sprzedażowe swoich pracowników. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza, gdy w codziennej pracy jedno zadanie goni kolejne. Myśląc o osobach, które chcą mieć proaktywny zespół sprzedawców, stworzyliśmy program Coachingowego Treningu Sprzedażowego. Ten sposób pracy jest mocno powiązany z bezpośrednim zarządzaniem i wdrażaniem określonych zachowań. Jego celem jest wspieranie pracowników w stosowaniu określonych zachowań wymaganych w realnej sytuacji z klientem. Udział w treningu przekłada się na zwiększenie wyników finansowych. Narzędzia używane w tym procesie to obserwacja, rzetelna ocena, dobrze ukierunkowana praktyka i systematyczne informacje zwrotne na temat osiąganych celów, dzięki którym pracownik osiąga określone rezultaty. Proces…

Dowiedz się więcej

Profesjonalna sprzedaż B2C

Szkolenie dedykowane jest Sprzedawcom zatrudnionym w salonach sprzedaży detalicznej różnych branż ze szczególnym uwzględnieniem salonów samochodowych, sieci sklepów z elektroniką użytkową oraz sklepów odzieżowych. Uczestnicy najczęściej w swojej pracy rozliczani są nie tylko z efektywności sprzedaży, ale także z jakości obsługi Klienta. Te dwa elementy muszą ze sobą współgrać na każdym etapie procesu sprzedaży, ale także nadążać za zmieniającymi się potrzebami klientów i wirtualizowaniem się sprzedaży. Udział Sprzedawców w szkoleniu PROFESJONALNA SPRZEDAŻ B2C daje możliwość uporządkowania i poznania nowoczesnych technik sprzedaży bezpośredniej, ale także używania narzędzi zdalnych, takich jak np. video-chat. Uczestnicy będą potrafili skutecznie podjąć nienachalny kontakt z Klientem, zweryfikować jego główne oczekiwania, które często są już dziś przez Klienta określone dzięki aktywności w internecie oraz skutecznie zamknąć sprzedaż opierając się na niecodziennej…

Dowiedz się więcej

Szkolenie trenerskie dla specjalistów / liderów (nietrenerów)

Większość organizacji na rynku doświadcza obecnie sytuacji, które wymagają szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie i dopasowywania struktur i sposobów działania. Skutkuje to również potrzebą zmian na poziomie zachowań i kompetencji pracowników. W wielu wypadkach najsprawniej ten proces mogą wesprzeć osoby z wewnątrz organizacji, znające świetnie specyfikę firmy i posiadające wiedzę ekspercką w danym obszarze. Są to osoby, które nadal przede wszystkim zajmują się swoim obszarem specjalizacji, ale oprócz tego mogą również prowadzić zajęcia szkoleniowe dla innych osób wewnątrz organizacji. Głównym problemem jest często fakt, że osoby te, pomimo że są ekspertami w swojej dziedzinie, nie posiadają kompetencji do rozwijania kompetencji u innych osób i przez to proces bywa mało efektywny. Również specyfika uczenia osób dorosłych stanowi dodatkowe wyzwanie dla osób, które…

Dowiedz się więcej

Soft skills 4 Project Managers

Rola Project Managera jest jedną z najbardziej wymagających ról w organizacjach. Z jednej strony wymaga ona wysokich kompetencji analitycznych i organizacyjnych, z drugiej – niezwykłej sprawności interpersonalnej w negocjacjach, budowaniu relacji i współpracy. W rolę PM wpisane jest mediowanie i oddziaływanie na złożony system otoczenia projektu, w którym priorytety interesariuszy niekoniecznie są spójne. Jednocześnie, w odniesieniu do zespołu projektowego PM ma ograniczoną władzę formalną, a każdy kolejny projekt wymaga przecierania na nowo szlaków komunikacyjnych z zespołem. W tej sytuacji, budowanie zaangażowania, kształtowanie współpracy w zespole oraz egzekwowanie odpowiedzialności wymaga dużego kunsztu. W naszej propozycji adresowanej do PM-ów koncentrujemy się na budowaniu siły osobistej płynącej ze świadomości swoich talentów (i ograniczeń) oraz praktycznym wykorzystaniu narzędzi  wpływu w relacjach z interesariuszami i zespołem projektowym. Proces Kick Off zdalny: Rama Rezultatu – precyzowanie…

Dowiedz się więcej

Strategiczne Zarządzanie Projektami

Rola szczebla strategicznego w zarządzaniu projektami jest dwojaka. Z jednej strony menadżerowie tego szczebla podejmują decyzje o uruchomieniu lub odrzuceniu projektów, z drugiej strony są zaangażowani w poszczególne inicjatywy. PROJEKT. Dlaczego niektóre projekty się nie udają? Praktycy zarządzania projektami są zgodni – najczęściej z powodu braku lub niewłaściwego zaangażowania wyższego kierownictwa. Ale jakie jest to „właściwe” zaangażowanie, do jakiego poziomu szczegółu należy wchodzić w projekt, w jaki sposób interweniować, gdy sprawy idą w złym kierunku? Rola strategicznego kierownictwa jest kluczowa. To właściciel (sponsor) projektu podejmuje kluczowe decyzje, nadaje kierunki i interweniuje, gdy projekt jest zagrożony. Od kierownika projektu ma prawo oczekiwać codziennego zarządzania, ale też pełnych i wiarygodnych informacji nt. projektu oraz alarmowania w ściśle określonych sytuacjach. Warsztat dla kadry strategicznej pozwoli poukładać…

Dowiedz się więcej

Zarządzanie projektami IT

Projekty w branży informatycznej, związane z implementacją i wdrażaniem systemów IT cechuje niespotykana w innych branżach dynamika. Ekspozycja na zmiany, szybkie starzenie się technologii, specyfika środowiska informatycznego i jego kontaktów z biznesem nie bez powodu stały się tematem wielu dowcipów branżowych. Projekty informatyczne mają swoją specyfikę i wymagają w związku z tym specyficznych metod zarządzania. Być może jesteś doświadczonym kierownikiem projektu. Znasz metodyki PRINCE2®, PMBoK®, nie straszna Ci ścieżka krytyczna, wykres Gantta, metoda wartości wypracowanej. Z niejednym Sponsorem czy też Komitetem Sterującym współpracowałeś. Być może masz stanowisko menadżerskie. Odpowiadasz za firmę, dział lub produkt. Decydujesz o aspektach strategicznych przedsięwzięć Twojej organizacji. Być może jesteś liderem zespołu, analitykiem lub uczestniczysz w pracach zespołu projektowego. Każda z tych osób wyniesie z naszych warsztatów…

Dowiedz się więcej

Zarządzenie Projektami Badawczo Rozwojowymi (B+R)

Badania i Rozwój, które stwarzają firmom zdolność do wdrażania nowych produktów oraz innowacyjnych technologii stanowią o przewadze konkurencyjnej. Sprawne zarządzanie przedsięwzięciami w tym obszarze pozwala ograniczyć ryzyko nietrafionych inwestycji w badania i rozwój. Projekty B+R związane z wytworzeniem nowych technologii i produktów mają swoją specyfikę – należy nałożyć zarządczą strukturę na materię, która z założenia jest trudna do zdefiniowania, bo jeszcze nie istnieje. Ograniczeniem tej niepewności jest więc systemowe podejście do identyfikacji projektu i jego kategoryzacji. Czy mamy do czynienia z modyfikacją istniejących technologii, czy wkraczamy na ziemię zupełnie nieznaną? Czy potrafimy zdefiniować rezultat projektu, czy znamy tylko wymagania potencjalnego klienta? A może wręcz odwrotnie mamy ideę i należy znaleźć klienta? Szereg pytań stoi przed zarządzającymi projektami B+R. Metoda zarządzania projektem powinna stanowić dobrze wyważony środek pomiędzy kontrolą uzasadnienia…

Dowiedz się więcej

Zarządzanie projektami w przemyśle

Projekty prowadzone w przemyśle wymagają połączenia kompetencji zarówno specjalistycznych jak i zarządczych. Są przy tym projektami multidyscyplinarnymi obejmującymi obszary związane z automatyzacją procesów produkcyjnych, magazynowych, logistycznych, elementy teleinformatyczne jak również komponenty organizacyjne lub marketingowe. Są one realizowane zwykle w środowisku klient-dostawca i w różnych formułach realizacyjnych. Wykorzystanie metodyk zarządzania projektami w takim środowisku wymaga ich dobrego dostosowania. Dwudniowe warsztaty zarządzania projektami w przemyśle pokazują jak w praktyce zbudować zespół projektowy posiadający kompetencje we wszystkich istotnych obszarach merytorycznych, połączyć techniki zarządcze z wiedzą inżynierską, zaplanować działania i monitorując postępy dostarczyć oczekiwany przez biznes rezultat. Nasza propozycja jest skierowana do osób zaangażowanych w realizacje projektów w przemyśle zarówno występujących w roli klienta jak i dostawcy rozwiązań. Każdorazowo zakres i przykłady omawiane…

Dowiedz się więcej

MSProject i narzędzia IT wspierające zarządzanie projektami

Narzędzia informatyczne stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Ich wykorzystanie w codziennej pracy, w tym w zarządzaniu projektami jest bardzo istotnym elementem warsztatu skutecznego project managera. Wsparcie planowania, zarzadzania ryzykiem czy też monitorowania i raportowania stanu projektu jest bez ich wykorzystania możliwy, jednak zwykle mało efektywny. Celem naszych warsztatów jest poznanie zasad i zakresu efektywnego wykorzystania oprogramowania (Microsoft Project, Microsoft Excel) do wsparcia różnych obszarów zarządzania projektami – od definiowania założeń projektu, przez planowanie zakresu, analizę działań i zasobów, analizę finansową projektu na monitorowaniu i raportowaniu stanu projektu skończywszy. W zakres kursu wchodzi również pokazanie powiązań między oprogramowaniem MS Project a innymi aplikacjami pakietu Microsoft Office w sposób pozwalający na efektywne wykorzystanie harmonogramów do przeprowadzania analiz i raportowania. Nie jest…

Dowiedz się więcej