Webinary

Webinar to zdalne szkolenie z udziałem trenera, dedykowane małym grupom. Jest to połączenie prezentacji, czatu i wideokonferencji. Istotą jest żywy kontakt i możliwość interakcji między uczestnikami i trenerem. Narzędzie to jest przydatne jako follow-up po szkoleniu lub jako wprowadzenie dodatkowych elementów wiedzy lub ich utrwalenie po szkoleniu.

Podczas webinaru trener łączy się z uczestnikami poprzez przeglądarkę internetową i prowadzi interaktywną prezentację zagadnień, które znajdą swoje rozwinięcie na kolejnych etapach procesu szkoleniowego. Uczestnicy są włączani w różnego rodzaju interakcje takie jak: dyskusja grupowa, ankiety i głosowania ad-hoc, wspólne dodawanie treści w przestrzeni roboczej (whiteboardzie). Webinar z uwagi na krótki czas trwania i formułę online pozwala uczestnikom zdobyć wiedzę niezbędną do zaangażowania się w proces szkoleniowy praktycznie bez konieczności odrywania się od pracy.

Pozostałe metody i narzędzia