Szkolenia e-learningowe

Szkolenie E-learningowe to szkolenie zdalne bez udziału trenera, udostępniane uczestnikom on-line. Taka forma daje możliwość realizacji kursu w dogodnym dla nich czasie. Zazwyczaj zawiera rodzaj testu sprawdzającego, co mobilizuje do wymiernego zaangażowania w proces przyswajania wiedzy. Użyteczny jako wprowadzenie przed szkoleniem lub ćwiczenie utrwalające pozyskane na szkoleniu kompetencje.

Zarządzanie zmianą – fragment

Komunikacja – fragment

Gwarancje – fragment

Pozostałe metody i narzędzia