Pigułki wiedzy

Poza głównymi treściami szkoleń oferujemy uczestnikom naszych projektów regularne porcje dodatkowej wiedzy. Dzięki temu zainteresowanie uczestników budowane jest jeszcze przed spotkaniem z trenerem, a ich zaangażowanie w proces zmiany utrzymuje się znacznie dłużej.

Inspirujące artykuły

Dostarczenie uczestnikom mocnych inspiracji związanych z merytoryką projektu w formie artykułów zawierających dodatkowe porcje materiału dydaktycznego.

Streszczenia książek

W swojej bazie materiałów wykorzystywanych w trakcie trwania procesu szkoleniowego posiadamy krótkie, kilkustronicowe streszczenia najnowszych lub stanowiących kanon, pozycji książkowych z zakresu literatury biznesowej.

Inspirujące filmy

Przesyłany uczestnikom w określonych odstępach czasowych krótki materiał filmowy, przestawiający ekspertów i ich idee, odkrycia czy też wyniki badań prezentowanych podczas konferencji rozwojowych ted.

Pozostałe metody i narzędzia