Filmy szkoleniowe

Przekazywanie treści za pośrednictwem filmów zdobywa coraz większą popularność. Wynika to z wielu korzyści, które wiążą się z taką formą przekazu. Film pozwala w krótkim czasie przekazać nie tylko więcej informacji, ale także znacznie szerszą ich gamę . Ponadto taka forma ułatwia zapamiętywanie oraz zapobiega monotonii (zarówno na sali szkoleniowej jaki w ramach działań przedszkoleniowych i follow-up’ów).

W projektach rozwojowych korzystamy z nagrań video dostępnych w naszej bazie, a także tworzymy filmy dedykowane do konkretnych projektów, które powstają w ścisłej konsultacji z Klientem. Przykładowe formy wykorzystania filmów to: scenki (modelowe lub antymodele), prezentacja case-studies, zaproszenie na szkolenie, promocja szkolenia.

Scenka do oceny na szkoleniu

Promocja szkolenia

Case Kings-cross

Pozostałe metody i narzędzia