Badania online

W badaniach on-line docieramy bezpośrednio do pracowników organizacji, poszukując wiedzy u samego źródła. Realizujemy zarówno proste ankiety weryfikujące potrzeby i oczekiwania uczestników szkoleń, jak i zaawansowane badania organizacji pod kątem kultury organizacyjnej, satysfakcji pracowników, komunikacji, procesów biznesowych. Nasze podejście sprzyja dopasowaniu się do rzeczywistych potrzeb naszych klientów i precyzyjnemu celowaniu w specyficzne dla organizacji problemy. Umożliwiamy realizację badań przy użyciu dowolnych urządzeń, a także uwzględniając indywidualne uwarunkowania naszych klientów.

Badania Dedykowane

Prowadzimy badania dedykowane konkretnym projektom. Zestaw pytań, forma raportu oraz forma dostępu do badaniu są każdorazowo projektowane i precyzowane w zależności od potrzeb.

 

Badanie 360°

Badanie kompetencji pracowników w oparciu o model kompetencyjny organizacji. Pracownicy są oceniani przez swoich przełożonych, podwładnych, współpracowników oraz dokonują samooceny swoich umiejętności zawodowych. Dostępne są także warianty 270° oraz 180°.

Całość obsługiwana jest przez platformę on-line. Po zakończeniu badania generowane są raporty indywidualne przedstawiające mocne strony oraz luki kompetencyjne pracowników. Tworzony jest również raport dla firmy, w którym podsumowane są kompetencyjne mocne i słabe strony na poziomie całej organizacji.

 

Badanie Satysfakcji

Badanie satysfakcji pracowników w wybranych obszarach. Każdy z obszarów składa się ze zbioru szczegółowych stwierdzeń, które pracownicy oceniają w skali pięciostopniowej (od „Zdecydowanie się nie zgadzam” do „Zdecydowanie się zgadzam”).

 

Pozostałe metody i narzędzia