Ankiety z bezpośrednim feedbackiem

Dzięki ankietom z bezpośrednim feedbackiem, które uczestnicy realizują na smartfonach lub tabletach, zapewniamy by organizowane przez nas szkolenia były atrakcyjne, angażujące i nowoczesne. Korzystając z systemu ankieta-raport umożliwiamy agregowanie i przetwarzanie informacji indywidualnej lub grupowej. W ten sposób dostarczamy uczestnikom użytecznej i praktycznej wiedzy o sobie  w postaci:

  • opracowania kwestionariuszy (profile, style, typy zachowania),
  • ankiet oceny przez grupę  (np. scenki sprzedażowe, prezentacje),
  • wyników quizów oraz konkursów wiedzy.

Dysponujemy własnymi narzędziami, które pozwalają na szybkie zagregowanie informacji od całej grupy oraz natychmiastową prezentację wyników. Rozwiązania tego typu mają zastosowanie we wszelkich zadaniach opartych o grywalizację: quizach, zawodach, a także ocenach scenek i prezentacji przez grupę.

Korzystamy również z rozwiązań dostępnych na rynku, takich jak Kahoot czy Reactioneo. Dzięki nim możemy monitorować stan wypełnienia ankiet przez uczestników w czasie rzeczywistym, a następnie dokonać szybkiej analizy, korzystając z czytelnych i estetycznych wizualizacji.

Pozostałe metody i narzędzia