Zwinna organizacja pracy. Agile w działaniach kreatywnych

Warsztaty są skierowane do pracowników z zespołów interdyscyplinarnych, którzy uczestniczą w projektach, w których najważniejsze jest utrzymanie wysokiego poziomu kreatywności i współdziałania w zespole, przy zachowaniu kontrolowalnego przebiegu przedsięwzięcia.

Choć metodyki Agile wywodzą się ze świata informatyki, mają wiele cech i zalet, które pozwalają je śmiało i z sukcesem wdrażać poza obszarem IT – we wszystkich tych przedsięwzięciach, które cechują się:

 • Dużym poziomem innowacyjności
 • Koniecznością utrzymania „twórczego fermentu”
 • Zmiennością wymagań i sytuacją, kiedy „twardy” rezultat jest trudny do określenia na początku, ponieważ „wyłania” się w trakcie realizacji.

Cel: Przygotowanie zespołów do realizacji projektów i zadań z wykorzystaniem elementów metodyki zwinnej

Uczestnicy znają i rozumieją:

 • Zasady, korzyści i ograniczenia adaptacyjnego (zwinnego) procesu wytwarzania produktów
 • Role i zakres obowiązków w zespole Agile
 • Zależności pomiędzy biznesowym a wytwórczym (kreatywnym) obszarem zarządzania projektem
 • Potrafią zastosować narzędzia do praktycznego zastosowania w projektach

Sprint 1.1 Wprowadzenie do metodyki Agile (1 h 30 min)

(Po przedstawieniu następuje krótkie wprowadzenie dotyczące procesu i zasad Agile ale od pierwszych minut warsztatu uczestnicy wcielają się w role członków zespołu. Otrzymują zadanie i przystępują do jego realizacji. Poza czasem, oczekiwaniami użytkownika i dostępnymi zasobami nie są ograniczane żadne działania. Nieubłagalnie płynący czas nakazuje uczestnikom uporządkować swoje działania. Każdy ze sprintów kończy się retrospektywą, czyli podsumowaniem tego co zostało dostarczone, ocena i rekomendacja zmian)

ZAKRES:

 1. Lets start!
 2. Adaptacyjny proces wytwarzania produktów projektu
 3. Zasady i założenia metodyk Agile/Scrum
 4. Retrospektywa

Sprint 1.2 – Proces Agile

Ten sprint zapoznaje uczestników z elementami procesu Agile takimi jak:

 • Planowanie wydania produktu
 • Szacowanie
 • Priorytetyzacja cech i funkcjonalności
 • Planowanie Sprintu
 • Codzienne mitingi (stan upy)
 • Przegląd Sprintu
 • Retrospektywa Sprintu)

ZAKRES:

 1. Elementy procesu Agile
 2. Rola Agile/Scrum Mastera
 3. Retrospektywa

Sprint 1.3 – Zespół Agile

W trakcie tego sprintu uczestnicy otrzymują wiedzę nt. samoorganizacji zespołu oraz ról:

 • Właściciel Produktu (Product Owner)
 • Agile/Scrum Master
 • Zespół Projektowy

Wytwarzając produkt uczestnicy wchodzą w interakcję pomiędzy sobą. Pod koniec sprintu przygotowują retrospektywę i dokonują prezentacji produktu Product Ownerowi)

ZAKRES

 1. Role w zespole Agile
 2. Budowa zespołu Agile
 3. Retrospektywa

Sprint 1.4– Zakres projektu Agile

(Doświadczony w trzech pierwszych sprintach zespół już wie, że musi dokonać samoorganizacji i określenia zakresu projektu, a także przygotować się do planowania wykorzystania zasobów. W tym celu wprowadzane są pojęcia i narzędzia takie jak:

 • Rejestr Produktu (Product Backlog)
 • Rejestr Sprintu (Sprint Backlog)

Narzędzia te (artefakty) zostaną wykorzystane w trakcie dostarczania produktu)

ZAKRES

 1. Zasady zarządzania zakresem projektu Agile
 2. Retrospektywa

Sprint 2.1: Planowanie i zarządzanie zakresem sprintu

(Ten blok przygotowuje uczestników do świadomego zarządzania zakresem prac do wykonania, określenia ich priorytetów oraz wykorzystania narzędzi wspierających. Zespół uczy się planować prace, szacować czas ich realizacji, określać ryzyka związane z wykonaniem oraz potwierdzać priorytety z Właścicielem Produktu)

ZAKRES

 1. Priorytetyzacja i szacowanie backlog-u
 2. Budowa Sprint Backlog-u
 3. Retrospektywa

Sprint 2.2 – Zarządzanie sprintem

(Jak w każdym projekcie także podczas tego warsztatu okaże się, że to co zostało zaplanowane nie będzie mogło być zrealizowane dokładnie tak jak to ustalono. Product Owner zmieni priorytety, jeden z ważnych członków zespołu w trakcie sprintu zostanie wysłany na delegację. Zespół będzie musiał sobie poradzić z tą sytuacją. Wykorzysta do tego poznane właśnie narzędzia do zarządzania odchyleniami, zmianami i zagadnieniami)

ZAKRES

 • Zasady zarządzania sprintem zgodnie ze Agile/SCRUM
 • Zarządzanie odchyleniami i zagadnieniami projektowymi
 • Retrospektywa

Sprint 2.3 – Monitorowanie sprintu

(Czy pracujemy wystarczająco dobrze, czy wystarczająco wydajnie. Gdzie czają się niespodzianki. Zespół musi nauczyć się monitorować postępy pracy i odpowiadać na te pytania, aby odpowiednio wcześnie reagować. Jak zarządzać sprintem, co się dzieje (powinno dziać) podczas codziennego spotkania w zespole Agile.)

ZAKRES

 • Techniki monitorowania sprintu
 • Warsztaty monitorowania sprintu (studium przypadku)
 • Retrospektywa

Sprint 2.4 – Zamykanie sprintu

(Angażowanie Klienta w pracę zespołu jest kluczowe dla sukcesu projektu. Najważniejszym momentem jest przekazanie produktu – jak się do tego przygotować, jak czerpać ze spotkania informację dla dalszych działań, wreszcie jak doskonalić działania zespołu. To także blok, który służy do zebrania dobrych praktyk i zakontraktowania zadania wdrożeniowego)

ZAKRES

 • Zasady zamykania sprintu
 • Przegląd i retrospektywa sprintu
 • Retrospektywa
 • Dyskusja i podsumowanie

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.