Nie samą metodyką manager żyje!

...czyli efektywne zarządzanie zespołami projektowymi

IDEA ESSENCE LEARNING

Jednym z głównych motywatorów dla pokolenia Y i Z jest rozwój. Istotną kwestią jest dla nich zachowanie work-life balance. Nie zgadzają się na scenariusz akceptowany przez X-y: konieczność uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu oznacza, że nie wykonane zadania będę nadrabiał w domu i wieczorami. Dwudniowe formaty szkoleniowe są też trudniejsze do zaakceptowania ponieważ ich sposób przyswajania informacji ma charakter impulsowy, inspiracyjny.

Rozwiązaniem dla tych grup stały się krótkie formy szkoleniowe – nazywane również essence learningiem. Essence learning – ponieważ koncentruje się na sednie, esencji danego zagadnienia. Całe spotkanie rozwojowe trwa od 2 do 4 godzin – czyli ułamek tradycyjnego szkolenia. Essence learning jest połączeniem dwóch formatów – mów motywacyjnych / inspiracyjnych i warsztatów.

ZAŁOŻENIA

Nowoczesne organizacje prześcigają się w implementowaniu nowych systemów zarządzania i usprawniania pracy zespołu projektowego. Choć strukturyzują one pracę, nie gwarantują sukcesu wykonywanych zadań. Zarządzanie projektami wymaga zestawu umiejętności wykraczającego poza sztywny plan działania zawarty w popularnych metodykach.

Gdy wszyscy skupiają się na tworzeniu schematów zarządzania, instrukcji i szablonów poprawnego działania, Ty zainwestuj w intuicję i praktyczne umiejętności miękkie. Szkolenie opiera się na pakiecie zagadnień z pogranicza psychologii i zarządzania, które ułatwiają sprawną pracę.

Dzięki umiejętności rozpoznawania stylu działania poszczególnych członków zespołu, dowiesz się jak ich lepiej motywować i w jaki sposób przydzielać im zadania, które wykonają najsprawniej.

KORZYŚCI

 • Poprawisz efektywność współpracy między członkami zespołu dzięki rozpoznaniu ich stylu pracy
 • Zwiększysz zadowolenie pracowników z delegowanych zadań dzięki komunikacji opartej na ich potrzebach
 • Przyspieszysz osiąganie wyników przez swój zespół dzięki wykorzystaniu wiedzy dotyczącej stadiów rozwoju grupy
 • Zwiększysz identyfikację pracowników z zadaniami dzięki ustanawianiu celów zgodnych z wymaganiami projektu i oczekiwaniami członków zespołu

DLA KOGO?

Kadra managerska, project managerowie; osoby chcące zwiększyć efektywność pracy zespołów, którym przewodzą; osoby zarządzające projektami, których sukces zależy od jakości współpracy członków zespołu; osoby zainteresowane budowaniem zespołów szybko realizujących swoje cele.

Czas trwania: 4 godziny

Moduł I – Psychologia zespołów projektowych:

 • Style działania – jak rozpoznać potrzeby członków zespołu dotyczące stylu pracy?
 • Kompozycja zespołu –jak konstruować zespoły w oparciu o psychologiczne predyspozycje ich członków?
 • Psychologia grupy a komunikacja – jak rozmawiać z członkami o różnej osobowości dla zwiększenia efektywności pracy?
 • Działania lidera wzmacniające identyfikację z zadaniem – budowanie relacji na linii lider-zespół

Moduł II – Proces budowania zespołu projektowego:

 • Etapy budowania zespołu – kiedy efektywność w projekcie jest najwyższa?
 • Wpływ przywództwa na efektywność zespołu
 • Efekt myślenia grupowego – jak przeciwdziałać bierności i brakowi zaangażowania członków zespołu?
 • Komunikacja w procesie zwiększania wydajności zespołu – efekt Hawthorne – dlaczego warto włączać zespół w proces planowania?
 • Metody zwiększania współudziału grupy w podejmowaniu decyzji projektowych:
  • Brainstorming – burze mózgów i otwarte dyskusje
  • Brainwriting – anonimowe konstruktywne informacje zwrotne
  • Follow-up – zbieranie informacji zwrotnej i kontrola projektu w trakcie jego trwania

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.