Zarządzanie Talentami

Cele główne programu:

 • Zaprojektowanie programu rozwojowego dla pracowników odpowiadającego na potrzeby biznesowe organizacji oraz kadry pracowniczej.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności angażowania do projektów uczestników, menedżerów oraz zarząd.
 • Zdobycie praktycznych narzędzi służących wybieraniu i rozwijaniu talentów.

Dla kogo?:

 • Menedżerowie HR oraz osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników w organizacji.
 • Osoby zarządzające programami talentowymi oraz rozwojem pracowników.
 • HR Business Partnerzy poszukujący kompetencji i narzędzi w procesach zarządzania ludźmi.

Korzyści dla organizacji:

Wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę, narzędzia i umiejętności do samodzielnego zaprojektowania i wdrożenia programów rozwojowych dla pracowników/talentów oraz połączenie go z innymi obszarami zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowanie wstępnego programu rozwojowego dla organizacji oraz założeń polityki szkoleniowo-rozwojowej na najbliższe lata.

Korzyści dla uczestnika:

Warsztaty pozwolą uczestnikom:

 • Dopasować program rozwoju talentów do strategicznych potrzeby organizacji
 • Określić rolę menedżerów w procesie rozwoju talentów i realizacji programów talentowych
 • Poznać narzędzia diagnostyczne w procesie wyboru kandydatów do programów rozwojowych
 • Zaprojektować adekwatny plan rozwoju dla wybranych osób
 • Ćwiczyć prowadzenia spotkania otwierającego projekt z uczestnikami i menedżerami
 • Poznać narzędzia do badania efektywności poszczególnych etapów projektów rozwojowych
 • Rozpoznać korzyści i zagrożenia wynikające z programów talentowych
 • Przygotować elementy komunikacji i PR-u dla programu talentowego

Rozwijane kompetencje:

Rozwój podstawowych kompetencji z zakresu zarządzania projektami rozwojowymi oraz rozwojem talentów:

 • Dopasowanie programów rozwojowych do strategii organizacji
 • Planowanie projektów rozwojowych z perspektywy celów jakie mają zostać osiągnięte
 • Prowadzenie rozmów indywidualnych z talentem – kontraktowanie udziału w programie rozwojowym
 • Prowadzenie rozmów indywidualnych z menedżerami – kontraktowanie ich udziału i zakresu odpowiedzialności w programach rozwojowych
 • Poznanie narzędzi diagnostycznych w procesie wyboru kandydatów do programów rozwojowych
 • Projektowanie adekwatnego planu rozwojowego dla wybranych osób
 • Prowadzenie spotkań informacyjnych o programach rozwojowych – dla uczestników i menedżerów
 • Prowadzenie spotkania celem pozyskania zarządu do projektu
 • Poznanie wybranych narzędzi do badanie efektywności poszczególnych etapów projektu

 

Oczekiwane zachowania i umiejętności po ukończeniu programu:

Uczestnik po przejściu modułu będzie:

 • Budował programy rozwojowe dla pracowników z uwzględnieniem strategii organizacji
 • Wybierał adekwatne do potrzeb organizacji i pracowników narzędzia pracy rozwojowej
 • Angażował do projektu uczestników, menedżerów, zarząd
 • Prowadził spotkania kontraktujące, monitorujące i podsumowujące z uczestnikami programu oraz menedżerami
 • Wybierał adekwatne narzędzia do badania efektywności poszczególnych etapów projektu

Metody wykorzystane podczas szkolenia:

 • Interaktywny wykład
 • Praca indywidualna / grupowa nad studium przypadku
 • Ćwiczenia – próbki pracy
 • Zadania grupowe
 • Symulacja rozmów / odgrywanie ról
 • Symulacja spotkania/prezentacji
 • Praca indywidualna nad stworzonym przez uczestnika studium przypadku
 • Dyskusja grupowa

Program zakłada pracę na realnych, praktycznych przykładach uczestników. 

 1. Program rozwoju talentów a strategiczne potrzeby organizacji: 
 • Wpływ strategii na budowanie programów rozwojowych w organizacji
 • Dopasowanie programu rozwojowego do potrzeb organizacji
 • Znaczenie kultury organizacyjnej w budowaniu programów rozwojowych
 • Cel projektu rozwojowego – planowanie przez efekt
 1. Rola menedżerów – przełożonych talentów – w rozwoju talentów i realizacji programów talentowych: 
 • Cele programów rozwojowych z perspektywy menedżera
 • Zadania i odpowiedzialność menedżera w programach rozwojowych pracowników
 • Korzyści dla menedżera w uczestnictwie jego podwładnych w programie rozwojowym
 • Pozyskanie menedżerów do projektu – symulacja rozmowy HR i menedżer
 1. Jak przeprowadzić diagnozę, wybrać, wyłowić talenty – narzędzia diagnostyczne w procesie wyboru kandydatów do programu: 
 • Testy (EXTENDED DISC, Insight, Hogan, role Belbina, AC, kotwice karier)
 • Assessment Center
 • Wywiad z kandydatem w oparciu o wyniki badań Instytutu Gallupa
 1. Projektowanie adekwatnego planu rozwojowego dla wybranych osób: 
 • Proces uczenia się, rozwoju ludzi dorosłych – praca z cyklem Kolba
 • Dopasowanie rodzaju działań do celów projektu i uczestników (np. udział w projektach, prowadzenie samodzielne projektów, szkolenia, mentoring, coaching itd.).
 • Przykładowe kompetencje – jakimi działaniami je wzmacniać u uczestników;
 • Zasady uczestnictwa w projektach rozwojowych i sposób ich ustalania z uczestnikami
 • Obszary odpowiedzialności: organizacja, menedżer, talent i HR
 • Przebieg pracy rozwojowej w parze talent-szef
 • Angażowanie menedżerów w pracę rozwojową talentów
 • Spotkanie informacyjne z menedżerami talentów – informacja o programie
 1. Kick off – otwarcie projektu z uczestnikami – ćwiczenie prowadzenia spotkania
 1. Rozmowy indywidualne HR – talent – symulacja rozmów i praca na case’ach:
 • Rozmowa kontraktująca i włączająca talenty do programu
 • Rozmowy monitorujące z talentem
 • Rozmowy podsumowujące poszczególne etapy projektu z talentem
 • Rozmowy weryfikujące w sytuacji gdy talent nie wywiązuje się z realizacji programu
 1. Badanie efektywności poszczególnych etapów projektu – przydatne narzędzia.
 1. Korzyści i zagrożenia wynikające z programów talentowych.
 1. Spotkanie z zarządem i prezentacja projektu. Pozyskanie zarządu do projektu poprzez biznesową argumentację.
 1. Komunikacja do całej organizacji i PR programu talentowego.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.