Zarządzanie ludźmi w zmianie

Dowiesz się jak zarządzać oporem podczas wprowadzania zmian w organizacji?

 • Przejdziesz przez cały proces zmiany i nabędziesz umiejętności menedżerskich potrzebnych na poszczególnych etapach wprowadzania zmiany: rozmrażania, wdrażania i zamrażania zmiany.
 • Poznasz źródła oporu i nabędziesz umiejętności zarządzania oporem w zmianie.
 • Dowiesz się  jakie postawy przyjmują pracownicy w zmianie i jak ich motywować do zaangażowania w zmianę.
 • Przećwiczysz  prowadzenie rozmów z osobami oporującymi, biernymi i zaangażowanymi w proces zmiany.
 • Nabędziesz umiejętność skutecznego komunikowania zmian – expose w zmianie.

Co nas wyróżnia?

 • Oferujemy intensywny trening bazujący na studium przypadku, dodatkowo poprzedzony kursem e-learningowym. W ramach kursu uczestnicy przyswajają wiedzę merytoryczną, dzięki czemu szkolenie w całości może być poświęcone ćwiczeniu umiejętności.
 • Wykorzystane w szkoleniu studium przypadku wspomaga rozwój zdolności do analitycznego i krytycznego myślenia, a w połączeniu z treningiem umiejętności buduje kompetencje łatwe do wdrożenia w zawodowych realiach.

Celem szkolenia jest poznanie mechanizów działających w sytuacji zmian i rozwój umiejętności menedżerskich potrzebnych w sprawnym przeprowadzeniu zmiany: argumentowania, motywowania, zarządzania postawami ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania oporem przy wdrażaniu zmian.

Szkolenie dedykowane menedżerom polegającym zmianom i  wdrażającym różnego typu zmiany.

Wprowadzenie formuły zajęć opartej na studium przypadku

 • Założenia, zasady, intencje i korzyści.
 • Podsumowanie efektów kursu e-learningowego, testu i indywidualnych celów.
 • Film wprowadzający w studium przypadku.

Przed ogłoszeniem zmiany. Opracowanie strategii działania menedżera

 • Emocje przy każdej zmianie. Potrzeby, pytania, wątpliwości zespołów.
 • Typowe postawy i strategie przetrwania. Korzyści oraz zagrożenia postawy reaktywnej i proaktywnej.
 • Planowanie przez menedżera działań w zmianie.
 • Trudne rozmowy z przełożonym, zespołem i antagonistami.

Komunikowanie wizji i realizacja planu w zmianie

 • Wzór na zmianę, czyli o co zadbać, aby przełamać naturalny opór wobec zmiany?
 • Wizja zmiany – wizualizacja stanu docelowego.
 • Expose lidera w zmianie.
 • Krzywa efektywności w zmianie.
 • Mapa zaangażowania w proces zmiany, analiza zespołu i stopnia wpływu poszczególnych osób.
 • Rozmowy indywidualne z pracownikami – praca z postawami.

Wzmacnianie efektów zmiany

 • Siły i procesy wzmacniające uczestników zmiany – ćwiczenie kreatywne.
 • Informacja zwrotna – wzmacnianie pozytywnych cech w zmianie.

Podsumowanie

 • Analiza osobistych atutów i rezerw menedżera w zmianie – praca z kołem równowagi.
 • Indywidualne plany wdrożenia wybranych narzędzi, planowanie na linii czasu.
 • Transfer wiedzy i umiejętności do realności uczestników.

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.