Wspieram biznes, wzmacniam pracowników, dbam o swoją energię

Propozycja wsparcia dla działów HR

Cele główne programu:

Z naszego doświadczenia wynika, że działy HR potrzebują obecnie wsparcia w różnych zakresach i czynnościach. Zazwyczaj zamyka się ono w trzech obszarach: biznesowo-strategicznym, zarządzania zasobami ludzkimi oraz tym, o którym niekiedy zapominamy, czyli osobistego wsparcia dla pracowników działów HR w tej trudnej sytuacji.

Zakres merytoryczny realizujemy w formach zdalnych:

 • Inspiracje i wiedza przekazywane w trakcie webinarium.
 • Dzielenie się doświadczeniem, odnoszenie do praktyki uczestników i trening umiejętności w trakcie 3-4 godzinnych e-warsztatów.
 • Doradztwo i konsultacje 1:1 i dla Zespołu HR lub kadry menedżerskiej wszystkich szczebli.
 • Coaching indywidualny lub zespołowy ukierunkowany na przezwyciężenie barier i poszukiwanie efektywnych działań w radzeniu sobie w tej sytuacji

E-warsztat I: Wspieram biznes

 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania kryzysowego.
 • Zaplanowanie i doprecyzowanie komunikacji wewnątrz firmy w dobie kryzysu.
 • Zbudowanie zespołu kryzysowego – poszukanie odpowiedzi na pytanie: konieczność czy fanaberia?
 • Ułożenie i optymalizacja procesów HRowych – rekrutacja, onboarding, rozwój i doskonalenie kompetencji, zwolnienia i przesunięcia pracowników.
 • Określenie działań na poziomie organizacji zwiększających efektywność działania ludzi i procesów np. wsparcie w minimalizowaniu kosztów emocjonalnych.
 • Wsparcie w procesach mediacji:
 • doprecyzowanie roli mediatora w organizacji,
 • dobór osób i kompetencji do roli mediatora w strukturach wewnętrznych,
 • wsparcie eksperckie NM w prowadzonych procesach mediacyjnych.

E-warsztat II: Wzmacniam pracowników

 • Struktury i trening trudnych rozmów (obniżenie wynagrodzenia, obcięcie benefitów, spadek motywacji, praca z postawami).
 • Wsparcie dla osób przeprowadzających rozmowy ze zwalnianymi pracownikami.
 • Utrzymanie procesów rozwojowych i szkoleniowych.
 • Podstawy metodologii i wsparcia w redukowaniu stresu np. u menedżerów; rozpoznawanie syndromów wypalenia i przeciążenia, diagnoza depresji.
 • Prowadzenie konsultacji i coachingu kryzysowego dla pracowników.

E-warsztat III: Dbam o swoją energię

To nie jest jednodniowe wyzwanie, które możemy odreagować w weekend i przyjść z nową energią w poniedziałek. Często to wyzwanie wymagające zwiększonej ilości godzin pracy i nieustannego przełączania się z jednej aktywności na drugą, z jednego człowieka na drugiego, który potrzebuje wsparcia w działaniu, czy decyzji.

 • Elementy własnej higieny pracy.
 • Sposoby redukowania napięcia i radzenia sobie ze stresem w zmianie oraz stresem długoterminowym.
 • Radzenie sobie z nadodpowiedzialnością i emocjami innych osób.
 • Dobre praktyki we wzmacnianiu energii osób działających w sytuacjach kryzysu.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.