Wymierne Rezultaty Działań (WRD)

IDEA ESSENCE LEARNING

Jednym z głównych motywatorów dla pokolenia Y i Z jest rozwój. Istotną kwestią jest dla nich zachowanie work-life balance. Nie zgadzają się na scenariusz akceptowany przez X-y: konieczność uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu oznacza, że nie wykonane zadania będę nadrabiał w domu i wieczorami. Dwudniowe formaty szkoleniowe są też trudniejsze do zaakceptowania ponieważ ich sposób przyswajania informacji ma charakter impulsowy, inspiracyjny.

Rozwiązaniem dla tych grup stały się krótkie formy szkoleniowe – nazywane również essence learningiem. Essence learning – ponieważ koncentruje się na sednie, esencji danego zagadnienia. Całe spotkanie rozwojowe trwa od 2 do 4 godzin – czyli ułamek tradycyjnego szkolenia. Essence learning jest połączeniem dwóch formatów – mów motywacyjnych / inspiracyjnych i warsztatów.

ZAŁOŻENIA WRD

Warsztat, podczas którego każdy z uczestników pozna niecodzienną, a niezwykle praktyczną i efektywną metodę rozłożenia w czasie swoich wszystkich działań, zadań i przydziału ich do głównych obszarów pracy. Metoda ta została opracowana przez Dale’a Carnegie a w połączeniu ze znanymi metodami i regułami planowania przeciwdziała chaosowi w pracy lub presji spraw pilnych.

Raz sporządzona i wypełniona matryca Wymiernych Rezultatów Zadań (WRD) pozwala uporządkować niemalże na zawsze swoje obowiązki, przypisać im czas i sposoby realizacji, określić spodziewany wynik. WRD daje wgląd w przebieg procesów w firmie czy zespole zachodzących na siebie, od których zależy prawidłowa realizacja zadań. Pozwala odpowiedzieć na pytanie: jaka jest moja funkcja, rola i cele stworzenia mojego stanowiska pracy.

CEL

 • Poznanie narzędzia (WRD) i nauczenie się sposobów ich wykorzystania.
 • Powtórzenie znanych zasad i reguł zarządzania zadaniami w czasie.
 • Optymalizacja i skrócenie czasu realizacji zadań.
 • Panowanie nad wszystkimi nawet najdrobniejszymi zadaniami.
 • Polepszenie współpracy z innymi poprzez planowanie i wzajemne rozumienie swoich zadań i nachodzących na siebie procesów.

DLA KOGO?

Dla wszystkich, którzy na swoim stanowisku pracy realizują wiele różnorodnych zadań, czują się przeciążeni zadaniami; mają poczucie niemożności wykonania wszystkich zleceń w ciągu dnia / tygodnia pracy.

Czas trwania: 4 godziny

Moduł I – Alokacja czasu:

 • Ćwiczenie “pracujące zadania”.
 • Obszary działań i zadania.
 • Relacje z ludźmi.
 • Ja i mój rozwój.
 • Bezkierunkowa alokacja – co mi daje?

Moduł II – Odpowiedzialność a jasno sprecyzowane cele:

 • Moje stanowisko pracy.
 • Sposoby definiowania celów i ich przydatność dla narzędzia WRD.
 • Spodziewane rezultaty pracy i pojedynczych działań.
 • Co oznacza “wymierny rezultat” – w jaki sposób opisać i mierzyć wyniki?

Moduł III – Definiowanie Kluczowych Obszarów Działań mojego stanowiska pracy:

 • Działania, zadania i inne aktywności w mojej pracy.
 • Umiejętności przypisania czasu realizacji zadań rutynowych.
 • Wytyczenie Kluczowych Obszarów Działań
  • podział zadań na spójne obszary
  • definiowanie mierników jakości.

Moduł IV – Sporządzanie indywidualnej matrycy WRD:

 • Opis niezbędnych danych, wiedzy i umiejętności,
 • Współpraca w realizacji zadań i Obszarów Działań,
 • Wyznaczenie terminarza,
 • Definiowanie standardów wykonania,
 • Sporządzenie miesięcznej listy projektów.

Moduł V – Repetytorium najważniejszych reguł i zasad zarządzania zadaniami w czasie

 • Zasady i reguły: Paretto, 60:40 i 60 : 20:20;  Parkinsona
 • Paradygmaty Pilny Ważny – reguły ABC i Matryca Eisenhowera
 • Krzywa REFA
 • W jaki sposób te zasady  współgrają z WRD?

Moduł zamykający

 • Stworzenie listy dobrych praktyk.
 • Podsumowanie merytoryczne
 • Ewaluacja i rozdanie certyfikatów.

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.