Uwolnij swój potencjał! Warsztat MBTI

Dowiedz się jak rozwijać karierę wykorzystując słabe i mocne strony swojej osobowości?

 • Dowiesz się jaki jest Twój typ osobowości i jak to wpływa na Twoją efektywność osobistą.
 • Dowiesz się jak wykorzystać swoje silne i słabe strony w celu doskonalenia efektywności zawodowej.
 • Dowiesz się jak ludzie o różnych typach osobowości komunikują się w środowisku pracy.
 • Nauczysz się jak wykorzystać różnice w osobowościach do realizacji celów.
 • Co zyskujesz jako szef?
 • Kwestionariusz MBTI uświadamia pracownikom ich preferowane style pracy, daje wskazówki, jak być bardziej efektywnym, jednocześnie konstruktywnie wskazuje na możliwe słabe strony i wrażliwe obszary.
 • Kwestionariusz MBTI identyfikuje możliwe ścieżki rozwoju.

Co nas wyróżnia?

MBTI to wskaźnik psychologiczny opracowany przez Katharine Briggs i Isabel Briggs – Myers w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga.

 • Obecnie kwestionariusz MBTI jest najszerzej wykorzystywanym i uznanym w świecie narzędziem psychometrycznym, znajdującym zastosowanie w działaniach rozwojowych.
 • Co roku ponad 3,5 miliona osób na całym świecie przechodzi przez badania kwestionariuszem i sesje informacji zwrotnej. Wypełnienie kwestionariusza oraz identyfikacja własnego typu pomaga ludziom na wiele sposobów:
 • Zwiększa samorozumienie i motywację do działania z wykorzystaniem swoich mocnych stron.
 • Wzmacnia silne strony i pomaga zidentyfikować obszary, w których można się rozwinąć.
 • Poznanie własnego typu zwiększa pewność siebie i pobudza do współpracy z innymi.
 • Pozwala docenić istotne różnice między ludźmi i zrozumieć, w jaki sposób różne typy mogą ze sobą współpracować w uzupełniający się sposób.
 • Przed warsztatem każdy z uczestników wypełni kwestionariusz osobowości MBTIonline, którego wynik pomoże mu w zdiagnozowaniu swojego preferowanego stylu zachowań oraz mocnych i słabych stron.
 • Po warsztacie: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu szkolenia.

Celem szkolenia jest:

 • poznanie siebie i analiza swojego typu osobowości MBTI w kontekście pełnionej roli zawodowej,
 • indentyfikcja swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz źródeł wewnętrznej motywacji,
 • opracowanie swojego planu budowania efektywności osobistej w oparciu o znajomość swoich mocnych i słabych stron.

Szkolenie jest adresowane do osób, które przez rozwój swojej osobowości chcą osiągnąć sukces zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Badanie kwestionariuszem osobowości MBTI (online, przed szkoleniem)

 • Krótkie wprowadzenie do teorii typów.
 • Co to jest kwestionariusz MBTI i co bada?
 • Co to są “preferencje”?
 • W jaki sposób wykorzystać wiedzę o swoim typie osobowości MBTI do budowania efektywności osobistej?

Identyfikacja swojego typu osobowości MBTI w oparciu o proces samooceny i wynik kwestionariusza MBTI

 • Ćwiczenia i zadania w podgrupach, umożliwiające identyfikację preferowanego stylu funkcjonowania w czterech obszarach (4 pary przeciwstawnych preferencji):
  – Ekstrawersja vs. Introwersja – skąd czerpię energię, gdzie kieruję uwagę i co to dla mnie znaczy?
  – Poznanie vs. Intuicja – w jaki sposób gromadzę informacje potrzebne w procesie podejmowania decyzji?
  – Myślenie vs. Odczuwanie – w jaki sposób podejmuję decyzje?
  – Osądzanie vs. Obserwacja – w jaki sposób organizuję swoją pracę?Omówienie efektów ćwiczeń na forum i prezentacja wniosków.
 • Charakterystyka poszczególnych preferencji i jak to wpływa na moją efektywność osobistą?
 • Zachowania charakteryzujące poszczególne typy.
 • Jak ludzie o różnych typach osobowości komunikują się i co z tego wynika?
 • Dlaczego z jednymi osobami łatwo nawiązujemy relacje i współpraca przebiega komfortowo, a z innymi trudno jest się porozumieć?
 • Autodiagnoza swojego typu MBTI.

Budowanie świadomości swojego potencjału – identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju w pełnionej roli zawodowej

 • Wskazówki rozwojowe dla poszczególnych typów.
 • Opracowanie indywidualnego planu rozwoju w oparciu o znajomość swoich mocnych i słabych stron.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.