Train the Trainers - umiejętność pracy online

W aktualnej sytuacji niezwykle ważna jest umiejętność wykorzystania działań online w ramach budowania programów oraz projektów rozwojowych w pracy trenera wewnętrznego.
To wiąże się z konkretnymi wyzwaniami,  m.in. takimi jak:

 • Przeformułowanie sposobu myślenia związanego z możliwościami nowotechnologicznymi
  w kontekście celów szkoleniowych.
 • Umiejętności i biegłości zastosowania adekwatnych narzędzi, które pozwolą osiągnąć wcześniej zdefiniowane rezultaty szkoleniowe.
 • Umiejętności aktywizowania uczestników w trakcie stosowania różnych form online.
 • Umiejętności budowania i utrzymywania zaangażowania uczestników między oraz po realizacji działań online.

Cel nadrzędny projektu:

 • Skuteczne wsparcie trenerów we wdrożeniu umiejętności wykorzystywania działań szkoleniowych online w budowaniu oraz realizacji programów oraz projektów rozwojowych.

Założenia programu:

 • Sesje E-warsztatów realizowane w w małych grupach (6 osobowych)

I. Wprowadzenie – różne formy działań online w pracy szkoleniowej.

 • Najlepsze praktyki prowadzenia szkoleń w wersji zdalnej
 • Możliwości w prowadzeniu szkoleń online, na przykładzie Zooma
 • Poznanie różnych narzędzi online i metod pracy oraz ich zastosowania w kontekście potrzeb oraz zakontraktowanych celów szkoleniowych

II. Metody:

 • Webinar
 • Dyskusja grupowa
 • Ćwiczenie grupowe online

III. Narzędzia:

 • Kahoot
 • Mentimeter
 • Ankiety, quizy
 • Whiteboard
 • Breakout rooms

IV. Trening umiejętności wykorzystania w/w narzędzi:

V. Sesje treningowe każdego z narzędzi na bazie wstępnie przygotowanego materiału z realności zawodowej uczestników (wprawki szkoleniowe prowadzone przez uczestników z feedbackiem trenera)

VI. Projektowanie szkolenia w formie e- warsztatu

 • Definiowanie celów (zachowania do wdrożenia przez uczestników po e-warsztacie- umiejętności – wiedza)
 • Zasady budowania procesu / programu szkoleniowego oraz modułów merytorycznych.
 • Dobór adekwatnych form pracy do modułów – w odwołaniu do poznanych narzędzi online.
 • Angażowanie uczestników e-warsztatu (metody, czas trwania etc.).
 • Praca w podgrupach (pokoje) – przygotowanie szkicu pierwszej sesji z uwzględnieniem w/w zasad pracy.
 • Testowanie – omówienie swoich projektów na forum. Analiza oraz informacje zwrotne od grupy i trenera.
 • Logistyka działań szkoleniowych online – zaproszenia, technikalia itd.

VII. Podsumowanie warsztatu – Indywidualny Plan Działań.

Szkolenie prowadzone w Zoomie i zawiera elementy instruktażu pracy w tym narzędziu.

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.