Train the Trainers - umiejętność pracy online

W aktualnej sytuacji niezwykle ważna jest umiejętność wykorzystania działań online w ramach budowania programów oraz projektów rozwojowych w pracy trenera wewnętrznego.
To wiąże się z konkretnymi wyzwaniami,  m.in. takimi jak:

 • Przeformułowanie sposobu myślenia związanego z możliwościami nowotechnologicznymi
  w kontekście celów szkoleniowych.
 • Umiejętności i biegłości zastosowania adekwatnych narzędzi, które pozwolą osiągnąć wcześniej zdefiniowane rezultaty szkoleniowe.
 • Umiejętności aktywizowania uczestników w trakcie stosowania różnych form online.
 • Umiejętności budowania i utrzymywania zaangażowania uczestników między oraz po realizacji działań online.

Cel nadrzędny projektu:

 • Skuteczne wsparcie trenerów we wdrożeniu umiejętności wykorzystywania działań szkoleniowych online w budowaniu oraz realizacji programów oraz projektów rozwojowych.

Założenia programu:

 • Sesje E-warsztatów realizowane w w małych grupach (6 osobowych)
 • Follow up – indywidualny sampling szkolenia z feedbackiem od trenera oraz uczestników samplingu

E-warsztat I: 

NARZĘDZIA ON LINE W PRACY TRENERA

 • Wprowadzenie – różne formy działań online w pracy szkoleniowej.
 • Poznanie różnych narzędzi online oraz ich zastosowania w kontekście potrzeb
  oraz zakontraktowanych celów szkoleniowych
 • Mapa działań on line oraz cel – czas – zasady – korzyści.
 • Podsumowanie warsztatu – Indywidualny Plan Działań

E-warsztat II:

TRENING  UMIEJĘTNOŚCI ZASTOSOWANIA PODSTAWOWYCH NARZĘDZI ON LINE:

 • Omówienie doświadczeń z samodzielnych treningów.
 • Sesje treningowe każdego z narzędzi na bazie wstępnie przygotowanego materiału z realności zawodowej uczestników wg poniższego schematu:
  • Webinar – np. “Clikmeeting” (1-2 próbki)
  • eWarsztat – np. “Zoom” (1-2 próbki)
  • Facylitacja dyskusji zespołowej (1 próbka)
 • Technikalia – kręcenie filmów, polecane mikrofony, kamery itp.
 • Podsumowanie warsztatu – Indywidualny Plan działań. Zaproszenie do zadania:
  • Przećwiczenie jednego narzędzia w grupie (bez trenera) przed kolejną sesją w oparciu o treści merytoryczne z realności zawodowej uczestników.

E-warsztat III:

TRENING  UMIEJĘTNOŚCI ZASTOSOWANIA ZAAWANSOWANYCH NARZĘDZI ON LINE:

 • Podsumowanie zadań – wnioski dotyczące wyzwań oraz sukcesów.
 • Ankiety online –zasady przygotowywania ankiet oraz dostępne narzędzia:
  • Kahoot,
  • Mentimeter,
  • Ankiety,
  • Dokumenty google.
 • Praca zespołowa nad udostępnionymi dokumentami.
 • Trening umiejętności wykorzystania w/w narzędzi:
  • Praca w podgrupach  (pokoje online),
  • Symulacje wykorzystania narzędzi oraz wnioski.
 • Zebranie dobrych praktyk.
 • Podsumowanie sesji – Indywidualny Plan Działań oraz zadanie:
  • przećwiczenie jednego narzędzia w grupie (bez trenera) przed kolejną sesją.

E-warsztat IV:

PROJEKTOWANIE SZKOLENIA W FORMIE E- WARSZTATU

 • Definiowanie celów (zachowania do wdrożenia przez uczestników po e-warsztacie- umiejętności – wiedza).
 • Zasady budowania procesu / programu szkoleniowego oraz modułów merytorycznych.
 • Dobór adekwatnych form pracy do modułów – w odwołaniu do poznanych narzędzi online.
 • Angażowanie uczestników e-warsztatu (metody, czas trwania etc.).
 • Praca w podgrupach (pokoje) – przygotowanie szkicu pierwszej sesji z uwzględnieniem w/w zasad pracy.
 • Testowanie –omówienie swoich projektów na forum. Analiza oraz informacje zwrotne do trenera.
 • Logistyka działań szkoleniowych online – zaproszenia, technikalia itd..
 • Podsumowanie warsztatu – Indywidualny Plan działań.
  • Zadanie wdrożeniowe polega na przygotowaniu e-warsztatu lub webinaru z wykorzystaniem poznanych narzędzi.

FOLLOW UP:

 • Sesja follow up polega na realizacji przez każdego uczestnika przygotowanego
  e-warsztatu lub webinaru.
 • Informacje zwrotne od uczestników oraz trenera:
  • Feedback trenerski – zakres użycia narzędzi,
  • Feedback techniczny –  sprawność użycia , wygląd, oświetlenie,
  • Dobre praktyki oraz rekomendacje.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.