Stressby

Stressby – program redukcji stresu to 3 - miesięczny kurs redukcji stresu zawodowego w oparciu o mindfulness, którego celem jest pogłębiona praca z obszarem odporności psychicznej.

Założenia projektu:

 • rozwinąć kompetencje związane z redukcją stresu
 • nauczyć krótkich i prostych technik obniżania napięcia emocjonalne w pracy
 • zmienić wewnętrzna postawę w odniesieniu do czynników stresogennych
 • wzmocnić odporność psychiczną.

Forma zajęć:

 • 1,5 h sesje w małych grupach
 • materiały do pracy indywidualnej
 • regularna osobista praktyka: ćwiczenia medytacyjne, praca z ciałem, praca mentalna.

Program w postaci 1,5-godzinnych sesji złożony z  komponentów:

 

 

Każda sesja składa się z psychoedukacji w wybranym obszarze oraz treningu technik redukcji stresu. Uzupełnieniem sesji są zadania do praktyki domowej, których celem jest budowanie nowego rodzaju postawy cechującej się siłą i odpornością psychiczną. Uczestnicy angażowani są do regularnych ćwiczeń wykonywanych pomiędzy sesjami.

Główne obszary naszej pracy:

Jakie są korzyści z udziału w programie?

 

Korzyści dla Organizacji:

(Efekty obserwowane (w skali 3, 6 i 9 m-cy) w organizacjach, które wdrożyły programy mindfulness)

 • Efektywniejsza realizacji celów indywidualnych i zespołowych poprzez zmianę postawy dotyczącej współodpowiedzialności
 • Mocniejsza i bardziej świadoma identyfikacja z wartościami i celami organizacji
 • Spadek absencji, rotacji i fluktuacji poprzez poprawę odporności psychicznej i świadomości swojego zdrowia
 • Udoskonalenie procesów decyzyjnych i jakości podejmowanych decyzji dzięki wzrostowi koncentracji, poszerzeniu percepcji i redukcji stresu
 • Zmniejszenie i złagodzenie konfliktów wewnętrznych jako efekt wypracowania postawy nieoceniającej
 • Poprawa kontaktów z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wzmocnienie uwagi i rozumienia partnerów biznesowych
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności w działaniu firmy za sprawą pobudzenia myślenia poza schematami u pracowników
 • Wzrost zaufania do liderów i kierownictwa, poprawa relacji między działami
 • Wzrost satysfakcji pracowniczej poprzez mocniejsze poczucie równowagi pracy i życia

 

Korzyści dla Uczestnika:

 

Warsztat wprowadzający do treningu uważności – Zaglądnij w siebie.

Poszukiwanie odporności psychicznej. Czym jest wypalenie energetyczne. Lej wyczerpania – jak się wydostać z pułapki własnego umysłu.

Zrozumienie swoich automatycznych sposobów działania i reagowania, i ich wpływu na absorbowanie bodźców stresowych.

Zarządzanie własną energią a siła psychiczna. Cztery płaszczyzny wydajności osobistej. Płaszczyzna fizyczna jako podstawa witalności.

Czym jest uwaga?

Trening mięśnia uwagi. Rozwijanie umiejętności zatrzymania i skupiania.

Od czego zależy koncentracja. Piramida płaszczyzn wydajności.

Dwa procesy świadomej koncentracji: decyzja dotycząca skupienia i konsekwencja w swojej decyzji.

Ciało jako źródło uwagi człowieka. Plan treningowy dla mięśnia uwagi.

Płaszczyzna Mentalna jako źródło inspiracji i rozwoju. Strumień energii umysłowej: szeroki-zogniskowany; skierowany do wewnątrz – skierowany na zewnątrz.

Psychoedukacja: Pułapki myślenia a stres.

Negatywne myślenie a łańcuch reakcji stresowej.  Niebezpieczny Umysł: ruminacje, przejmowanie się, rozpamiętywanie.

Rozwijanie umiejętności postrzegania. Ocenianie a rzeczywistość.

Czystość myślenia. Jak być Szefem w swoim Umyśle?

Rozwijanie umiejętności porządkowania myśli.

Płaszczyzna emocjonalna jako źródło motywacji i inspiracji. Wypalające i karmiące emocje.

Jak możemy inaczej zrozumieć stres?

Osobiste doświadczenie a postrzeganie sytuacji stresowej.

Jak reagujemy na sytuacje stresowe – rodzaje naszych zachowań, wywoływanych przez stres emocji

Mapa emocji – co się z nami dzieje w trudnych dla nas sytuacjach?

Doświadczenie stresu na poziomie umysłu i ciała. Stres pozytywny i negatywny.

Inteligencja emocjonalna a redukcja stresu.

Rola i znaczenie emocji w doświadczaniu stresu. Świadomość emocji.

Dwa komponenty emocji –  natężenie i postrzeganie.

Warunki poprawiania i pogarszania efektywności pracy w kontekście przezywanych emocji.

Uważna Komunikacja. Komunikacja i asertywność w relacjach.

Powstawanie niskiej samooceny. Poczucie własnej wartości. Wzmacnianie pewności siebie.

Umiejętność stawiania granic.

Doświadczenie uważnej komunikacji w odniesieniu do nawykowych wzorców komunikacji

Siła komunikatów – oddziaływanie słów a nasze postawy. Poznanie własnych nawyków podczas komunikacji

Wyrażanie swoich myśli i uczuć z empatią i współodczuwaniem (compassion). Życzliwość i jej rola w relacjach.

Doświadczenie postaw życiowych – istota zrozumienia innych a współdziałanie i rozwiązywanie problemów

Techniki uważnej komunikacji w sytuacji ataku; stawianie granic.

Wypalenie zawodowe a zarządzanie energią. „Maratony” – „Sprinty” a efektywność osobista w codziennym planowaniu zadań.Znaczenie zarządzania energią w życiu człowieka. Balansowanie jako podstawowa umiejętność regeneracji zasobów osobistych.

Odporność psychiczna a czerpanie z czterech źródeł energii.

Indywidualny plan rozwoju w obszarze regeneracji osobistej. Pełne zaangażowanie w życiu i  w pracy jako wynik równowagi osobistej.

Puls życia: równoważenie wysiłku i regeneracji.

5 obszarów inteligencji emocjonalnej i ich rola:

Samoświadomość – czy mam świadomość własnych potrzeb, pragnień, zalet, wad i ograniczeń

Samokontrola – czy mam kontrolę nad własnymi zrachowaniami oraz emocjami?

Automotywacja – co mnie motywuje? Co sprawia, że mam chęć wykonywać zadania w życiu zawodowym i osobistym?

Empatia – Czy potrafię identyfikować emocje i uczucia innych osób oraz utożsamiać się z nimi?

Kompetencje społeczne – czy potrafię komunikować się jasno z innymi ludźmi, biorąc pod uwagę ich styl zachowania i myślenia, emocje i uczucia?

Dlaczego warto rozwijać inteligencję emocjonalną? W czym może być przydatna w życiu zawodowym?

Pojęcie szczęścia w życiu człowieka.

Empatia jako środek komunikacji .

Uważność w roli rozwoju osobistego.

Współodczuwanie w relacji.

System zagrożenia, popędu i ukojenia.

IE a komunikacja interpersonalna.

Wielowarstwowy mózg. IQ (iloraz inteligencji), a inteligencja emocjonalna.

W jaki sposób wzmacniać i rozwijać swoje kompetencje IE? Przydatne ćwiczenia i codzienne praktyki.

Czym są emocje? ABCD emocji. Mechanizmy postawania emocji.

Wpływ emocji na porozumiewanie się.

Mechanizmy rządzące narastaniem emocji. Racjonalna a emocjonalna reakcja.

Zjawisko „mgły emocjonalnej” i sposoby radzenia sobie z nim.

Trening umiejętności nazywania emocji.

Dostrzeganie i wyrażanie emocji pozytywnych i negatywnych.

Radzenie sobie z odrzuceniem, pokonywanie lęku, ujarzmianie złości. Zrozumienie własnych emocji.

Postrzeganie w roli oceniania sytuacji.

Ocenna i nieocenna uwaga. Umysł Początkującego.

Trenuj swój mózg w postrzeganiu! Ćwiczenia mentalne.

Postrzeganie i zrozumienie emocji. Zarządzanie sytuacją a reakcja emocjonalna.

Sposoby na samoregulację emocjonalną – poznanie technik regulacji emocji .

Trening umiejętności rozpoznawania sygnałów własnego organizmu o narastających emocjach

Oddech i tu i teraz.

Zarządzanie emocjami w relacjach i w konflikcie.

Skutki negatywnych emocji dla relacji.

Inteligencja emocjonalna a postrzeganie sytuacji konfliktowej w organizacji.

Dynamika konfliktów – narastanie konfliktu i narastanie emocji – wzajemny wpływ.

Pula konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów i sposobów podejścia do konfliktu.

Dobór metody do fazy konfliktu i osobowości skonfliktowanych osób.

Empatia w sytuacjach konfliktowych. W jaki sposób może być przydatna?

Budowanie kultury życzliwości i wybaczania w pracy zespołowej w firmie.

Psychoedukacja: Samoświadomość i osobista sprawczość.

Rozwój autonomii i niezależności. Refleksja nad własnym rozwojem

Moje siły wpływu. Wytrwałość i Konsekwencja.

Indywidualny Plan Rozwoju. Wdrażanie umiejętności w codziennym życiu. Budowanie postawy sprawczości wobec własnego życia i wpływu zewnętrznych czynników. Opracowanie osobistych dążeń i celów związanych z programem.

Podsumowanie Programu.

Stressby

1 600 pln brutto

08 maja - 31 lipca

Warszawa

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.