Rozwijanie kreatywności

Twórcze rozwiązywanie problemów

Innowacyjność i zwiększenie satysfakcji klientów w zakresie budowania doświadczeń i wartości w kontakcie z naszym produktem, czy usługą to kluczowe obszary rozwoju i działań organizacji. Pierwszym krokiem, aby to osiągnąć w organizacji jest kreatywne myślenie pracowników. Pozwoli to sprawniej, bardziej elastycznie i z otwartością patrzeć na zadania w codziennej pracy, jak i w poszukiwaniu nowych pomysłów.
Dodatkowo trening kreatywności to po prostu dobra zabawa.

Cele:
– weryfikacja osobistych przekonań i blokad twórczych
– rozwój potencjału twórczego
– ocena zatorów kreatywności w organizacji
– rozwój zdolności analizy problemów
– zdobycie wiedzy i umiejętności skutecznego stosowania metod twórczych

Korzyści dla Ciebie:
• Poszerzenie perspektyw patrzenia na problemy
• Stosowanie narzędzi oceny i rozwiązywania problemów
• Zwiększenie elastyczności i szybkości w generowaniu pomysłów
• Wzmocnienie umiejętności niekonwencjonalnego myślenia

Korzyści dla biznesu:
• Umiejętność oceny: kiedy problem wymaga po prostu rozwiązania, a kiedy skuteczne rozwiązanie będzie możliwe dopiero po dokładnej analizie problemu
• Podniesienie skuteczności poprzez prawidłowe stosowanie technik generowania pomysłów
• Wzmocnienie zespołowości i efektywności w generowaniu pomysłów i rozwiązań
• Zwiększenie otwartości na zmiany

 1. WPROWADZENIE DO ANALIZY PROBLEMÓW:
 • Filmowe studium przypadku – definicja problemu
 • Kiedy warto analizować problem?
 • Metody analizy na przykładzie metody 5 WHY
 • 7 kroków problem solving, jako narzędzie pracy z problemami biznesowymi
 • Praktyka analizy problemów
 1. KREATYWNOŚĆ O CO CHODZI?
 • Co decyduje o naszej kreatywności?
 • Dlaczego mamy ją w różnym stopniu rozwiniętą?
 • Po czym poznać ile jej jest?
 • Nowoczesne badania i wnioski dotyczące naszego twórczego myślenia i działania.
 • Bariery i wyzwalacze kreatywności osobistej
 • Wzmacnianie potrzeby kreatywności w biznesie
 1. TRENING KREATYWNOŚCI
 • wyzwalanie osobistego potencjału
 • jak rozwijać kreatywność na co dzień
 • mój osobisty plan działań
 1. METODY TWÓRCZEGO ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW
 • Ogólne zasady pracy twórczej nad problemem
 • Burza mózgów
 • Metoda 635
 • Strategia Walta Disneya
 • Metoda Circept
 • Czasowniki modyfikujące Osborna
 • Słynne kapelusze De Bono
 • Technika rozwiązania idealnego
 • Kruszenie problemu
 • Eksploracja rzeczywistości
 • Strategie zadawania pytań
 • Kombinatoryka: Techniki łączenia rozwiązań i poszukiwania wspólnych obszarów
 • Transformacja: Techniki i narzędzia zmiany znaczenia i funkcjonalności istniejących pomysłów
 1. TRENING WYBRANYCH METOD Z WYKORZYSTANIEM REALNYCH PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW.
 2. CZY JESTEŚMY DECYZYJNI?
 • Proces podejmowania decyzji
 • Cztery style podejmowania decyzji
 • Korzyści poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań
 1. OCENA I WYBÓR ROZWIĄZANIA
 • Technika porównywania parami
 • Drzewa decyzyjne
 • Okno konsekwencji
 1. Indywidualny plan rozwoju – zaplanowanie działań wdrożeniowych

Zadanie wdrożeniowe:

Przygotowanie i zdefiniowanie problemu, przeprowadzenie sesji twórczego rozwiązywania problemu, uzyskanie informacji zwrotnej od min. 3 uczestników w zakresie prowadzenia oraz dokonanie oceny i wyboru rozwiązań.

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.