Projekty Badawczo-Rozwojowe Jak Zarządzać Nieznanym?

WARSZTAT: EKSPERCI EKSPERTOM I EKSPERCI… ADEPTOM 

ZESPOŁY REALIZUJĄCE PROJEKTY BADAWCZO ROZWOJOWE NAPOTYKAJĄ TYPOWY KATALOG TRUDNOŚCI. WYNIKAJĄ ONE Z KILKU SZCZEGÓLNYCH ASPEKTÓW PROJEKTÓW B+R: 

Wprowadzanie nowatorskich produktów na rynek, poszukiwanie nowych technologii, modyfikacje istniejących sposobów wytwarzania i dostarczania – jednym słowem innowacje, które wymagają szczególnego podejścia do zarządzania – to cechy projektu Badawczo Rozwojowego. Zespoły realizujące te przedsięwzięcia napotykają szereg trudności. Wynikają one z kilku szczególnych aspektów projektów B+R:

 • Niemożności precyzyjnego opisania celu projektu, wyłania się on często w trakcie projektu B+R.
 • Szacowania projektu (czas, koszt), w sytuacji kiedy metody realizacji są jeszcze nieznane.
 • Skomplikowanego środowiska łączącego badania i biznes, a często jeszcze angażującego instytucje finansujące projekt.

Podczas zajęć praktycy zarządzania projektami zaprezentują nowoczesne metody
i techniki zarządzania projektami badawczymi i rozwojowymi.

DO KOGO KIERUJEMY WARSZTAT?

Zapraszamy szczególnie jeśli:

 • Odpowiadasz za wdrażanie zmian i opracowanie nowych produktów.
 • Zarządzasz projektami innowacyjnymi.
 • Pracujesz w zespole badawczym i koordynujesz w tym obszarze.
 • Zarządzasz wieloma projektami B+R równocześnie.
 • Odpowiadasz za pozyskanie i rozliczanie grantów na projekty badawcze.

O CZYM BĘDZIE MOWA PODCZAS ZAJĘĆ?

 • Szczególne Uzasadnienie Biznesowe, czyli kiedy możemy mówić o sukcesie w projekcie badawczo rozwojowym.
 • Biznes, badania i rozwój – jak godzić ogień i wodę – środowisko projektów B+R.
 • Sposób planowania i monitorowania projektów w których:
  • znamy cel (rezultat), ale nie znamy drogi (metody)?
  • droga (metoda) jest znana, ale jej meta (rezultat) jeszcze ginie we mgle?
 • Zwinne i klasyczne podejście – kiedy stosować agile, kiedy waterfall a kiedy planowanie oparte na produktach.
 • Budżetowanie i rozliczanie projektów B+R.
 • Kim jest klient, a kim działy Badawczo Rozwojowe w firmach – specyficzne zespoły zarządzania w projektach.
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach B+R.
 • Portfel projektów B+R, czyli jak robić rzeczy WŁAŚCIWE i robić je WŁAŚCIWIE.

DLACZEGO WARTO?

 • Warsztat będzie prowadzony przez praktyków zarządzania projektami w obszarach B+R.
 • Zaprezentowane zostaną nowoczesne metody i techniki stosowane w tych projektach. Przewidujemy:
  • Prezentację nowoczesnych technik zarządzania projektami B+R
  • Case study – przykłady wdrożeń
  • Panel dyskusyjny
  • Pytania do ekspertów
  • Wymianę doświadczeń uczestników

A także:

  • Materiały po zajęciach i kontakt z konsultantem

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.

Trenerzy prowadzący