Problem Solving & Decision Making

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DECYZJI

Problemem nie jest problem, tylko Twoje podejście do problemu*

Problem Solving & Decision Making to ustrukturyzowane podejście do sytuacji, w których coś idzie niezgodnie z naszymi oczekiwaniami biznesowymi lub prywatnymi.
Kiedy pojawia się problem stajemy przed następującymi pytaniami:

 • Jak dokładnie opisać CO JEST NIE TAK, co jest przyczyną, co skutkiem, a co oceną
 • KTO powinien być zaangażowany w rozwiązanie problemu
 • W jaki sposób wyodrębnić PRAWDZIWĄ przyczynę problemu
 • Jak nie dać się zwieść kuszącym a błędnym fałszywym tropom
 • Kreatywne generowanie rozwiązań? Jak do tego doprowadzić
 • Podejmowanie decyzji – jak ocenić i wybrać NAJLEPSZĄ ALTERNATYWĘ; jak ją prezentować oraz skutecznie wdrożyć w życie

* – Jack Sparrow
Poznasz narzędzia

 • Mapa Interesariuszy
 • Macierz RACI
 • 7 kroków w procesie Problem Solving & Decision Making
 • Drzewo Problemów – Drzewo Celów
 • Analiza przyczyn 5 x why
 • Oś czasu, Diagram Ishikawy
 • Techniki pracy kreatywnej: technika kuli śnieżnej, „Random Word”, Burza Mózgów – dobre praktyki w stosowaniu
 • Techniki oceny alternatyw: Diagram Pareto Lorenza, Drzewo Prawdopodobieństwo; analiza wielokryterialna
 • Ocena ryzyka w podejmowaniu decyzji
 • Proces decyzyjny 6 C
 • Budowanie planu działań
 • Metodyki wdrożenia planu działań
 • Sposoby skutecznej prezentacji rozwiązania

Co nas wyróżnia?

 • Opieramy się na pracy warsztatowej – na szkoleniach zachęcamy uczestników do testowania nowych umiejętności
 • Szczególną troską jest dla nas maksymalizacja transferu wiedzy ze szkolenia do codziennej praktyki zawodowej – dla wszystkich szkoleń proponujemy realizację zadań przed i po szkoleniowych
 • Wspieramy uczestników w rozwoju dając im to czego ich uczymy – każdy uczestnik szkoleń może kontaktować się drogą elektroniczną z trenerami w przypadku pytań związanych z wdrożeniem tematyki szkolenia w realność zawodową do 1 m-ca po szkoleniu

Szkolenie koncentruje się na rozwoju umiejętności stosowania narzędzi Problem Solving & Decision Making w pracy specjalisty, menedżera i każdej osoby, która potrzebuje uporządkowania procesu rozwiazywania problemów. Proces wpływa na usprawnienie działalności biznesowej lub prywatnej oddziałowujące na następujące parametry:

 • Czas rozwiązywania problemów
 • Koszt rozwiązywania problemów i wdrażania decyzji
 • Efektywność działań własnych i organizacji

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów, kadry kierowniczej wszystkich szczebli – gwarantuje poznanie technik zmieniających postawę własną oraz współpracowników w rozwiązywaniu problemów.

Od problemu do rozwiązania jak po sznurku: proces Problem Solving & Decision Making krok po kroku

 • 7 kroków w procesie PS&DM
 • Czym jest problem, a czym są jego objawy – praca oparta o studium przypadku
 • Wybór WŁAŚCIWEGO problemu, którym należy się zająć – pułapki pójścia na skróty. Studium przypadku
 • Nie tak oczywista jak się wydaje „DEFINICJA PROBLEMU”
 • Poszukiwanie głównego winowajcy czyli przyczyny źródłowej. Detektywistyczna praca w oparciu o studium przypadku rzeczywistego problemu biznesowego. W trakcie pracy wykorzystywane są poznane techniki.
 • Projektowanie i wybór rozwiązań – jak wyjść poza utarte ścieżki i unikać pułapek. Praca zespołowa i generowanie śmiałych rozwiązań dla znanego problemu, ocena alternatyw
 • Procesy podejmowania decyzji w praktyce. Modele ICES oraz 6C
 • Budowanie skutecznego planu działania, w tym prezentacja podjętej decyzji
 • Quick Wins czyli szybkie zwycięstwa jako sposób na uzyskanie wsparcia rozwiązani
 • Metodyki wspierające wdrożenie rozwiązania
 • Jak postępować pod wdrożeniu rozwiązania problemu – czy działa, co można poprawić, jak to zrobić

Środowisko problemu i gromadzenie informacji

 • Interesariusze (strony zaangażowane) ocena ich nastawienia do rozwiązania problemu i wpływu.
 • Proces zarządzania interesariuszami: kontekst, identyfikacja, ocena, strategie
 • Typowe strategie angażowania interesariuszy (partycypacja, komunikacja, dominacja)
 • Budowanie zespołu rozwiązującego problem, angażowanie zespołu
 • Gromadzenie danych – techniki i dobre praktyki, jak oddzielić informacyjne ziarno od plew

Techniki kreatywne i analityczne w procesie PS&DM

 • Jak kreować nowe idee, koncepcje i rozwiązania i wyjść z kolein. Ćwiczenia z wykorzystaniem technik: Kula Śnieżna, „Random Word”, Burza Mózgów (wszyscy niby znają, ale czy stosują poprawnie?) powszechnie popełniane błędy i dobre praktyki
 • Analiza przyczyn problemów. Praktyczne ćwiczenia w oparciu o studium przypadku: Drzewo Problemów-Drzewo Celów; Oś Czasu; Diagram Ishikawy
 • Analiza alternatyw i wybór właściwej opcji. W oparciu o studium przypadku ćwiczenia: Diagram Prawdopodobieństwa, Analiza Wielokryterialna, Analiza Wrażliwości
 • Identyfikacja i ocena ryzyk związanych z decyzją. Minimalizowanie ryzyk lub ich skutków.

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.