PRINCE2® Practitioner

Jeśli jesteś Project Managerem, jeśli ukończyłeś kurs PRINCE2® na poziomie Foundation, poznałeś PRINCE2, ale wydaje Ci się, że jest nazbyt sformalizowany „rozdmuchany”, chcesz zastosować jednolite podejście do projektu w swojej firmie, szkolenie PRINCE2® Practitioner pokazuje jak w rzeczywistości zastosować zasady i reguły opisane w „biblii PM” jakim jest podręcznik „PRINCE2® – Skuteczne zarządzanie projektami”.
Akredytowane Szkolenie PRINCE2® Practitioner przygotowuje do egzaminu na drugi, wyższy poziom certyfikacji. Precyzuje i w szczegółach omawia techniki i komponenty metodyki, których najczęściej dotyczą pytania egzaminacyjne.
Certyfikat gwarantuje, że jego posiadacz ma usystematyzowaną wiedzę nt. zarządzania projektami.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest do wszystkich osób, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki projektu) oraz:

 • kierowników projektów posiadających certyfikat PRINCE2® Foundation,
 • Członków zarządu, osób pełniących role strategiczne w projekcie,
 • Członków zespołu projektowego,
 • Dyrektorów i menadżerów.
 • Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu PRINCE2® Foundation.

Korzyści

PRINCE2® jako oparte na procesach podejście do zarządzania projektami dostarcza łatwo dopasowywaną i skalowalną metodykę zarządzania wszelkiego rodzaju projektami. Metodyka ta jest de-facto standardem zarządzania projektami w Wielkiej Brytanii i jest praktykowana na całym świecie.
Kurs P2P uczy w jaki sposób zastosować metodykę w realnych warunkach projektowych. Certyfikat na poziomie practitioner potwierdza, że jego posiadacz zna i rozumie metodykę oraz potrafi zastosować pryncypia , tematy, procesy w realnie prowadzonych przedsięwzięciach.

W kontekście organizacji

 • Kontrola i bezpieczeństwo projektu,
 • Dostosowanie elementów metodyki PRINCE2® do określonych sytuacji w projekcie,
 • Efektywne zarządzanie ryzykiem zarówno biznesowym, jak i projektowym,
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej,
 • Wiarygodność dla klientów i partnerów biznesowych,
 • Spełnienie wymagań formalnych, np. projekty UE,
 • Usprawnienie komunikacji,
 • Skrócenie czasu realizacji projektu,
 • Ograniczenie liczby projektów opóźnionych lub/i z przekroczonym budżetem.

W kontekście osobistym

 • Umiejętności wykorzystania technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z metodyką,
 • Z powodzeniem zrealizujesz każdy projekt,
 • Międzynarodowy certyfikat uznawany na całym świecie,
 • Rozwój zawodowy i awans ze stanowisk specjalistycznych na menadżerskie,
 • Konkurencyjność na rynku pracy.

Jak rozwijać nabyte kompetencje?

Kontynuacją rozwoju nabytych umiejętności jest zarządzanie grupami projektów (programami) i portfelem. Doskonalenie umiejętności technicznych zarządzania projektem – harmonogramowanie, komunikacja i ryzyko w projekcie. Budowa i wdrażanie modelu zarządzania projektami, programami i portfelem, tworzenie biur zarządzania projektami.trzeżone.

Program szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie dwudniowych intensywnych warsztatów. Odtwarzane jest symulowane środowisko projektowe i na podstawie studium przypadku uczestnicy mają okazję zastosować metodykę PRINCE2® w realiach biznesu. Warsztat przygotowuje uczestników do roli świadomych członków zespołów projektowych w przedsięwzięciach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2®. Na tym poziomie uczestnicy poznają zależności pomiędzy poszczególnymi elementami metodyki i uczą się je praktycznie stosować w proponowanych studiach przypadków. Podczas warsztatu rozwiązywane są przykładowe testy egzaminacyjne. Oficjalny egzamin certyfikujący przeprowadzony jest drugiego dnia szkolenia.

INFORMACJE

Język szkolenia: polski
Język materiałów: polski
Czas trwania: 2 dni (2x8h)
Liczba uczestników: 2-15

Zadanie domowe: Studium przypadku i materiały do samodzielnej nauki

Dzień 1:
Praca nad studium przypadku,
Procesy: Przygotowanie i Inicjowanie Projektu,
Tematy: Organizacja, Uzasadnienie Biznesowe, Plany, Ryzyko, Postępy, Zmiana

Zadanie domowe: Test próbny PRINCE2® Practitioner (150 minut)

Dzień 2:
Procesy: Strategiczne Zarządzanie Projektem, Zarządzanie Końcem Etapu, Zamykanie Projektu
Tematy: Jakość
Omówienie egzaminu próbnego
Egzamin PRINCE2® Practitioner.

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited, używanym na podstawie zgody AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logoTM jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited, używanym na podstawie zgody AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.