PRINCE2® Foundation

Akredytowane szkolenie PRINCE2® Foundation przygotowuje uczestników do roli świadomych członków zespołów projektowych w przedsięwzięciach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2®.

Szkolenie zakresem obejmuje całość zagadnień przygotowujących do egzaminu na poziomie Foundation. Oficjalny egzamin certyfikujący przeprowadzony jest ostatniego dnia kursu.

Uczestnicy, którzy pomyślnie zdadzą egzamin otrzymają rozpoznawany i uznawany na całym świecie certyfikat wystawiony przez organizację akredytującą AXELOS Ltd.

Certyfikat gwarantuje, że jego posiadacz ma usystematyzowaną wiedzę nt. zarządzania projektami.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest do wszystkich osób, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki projektu) oraz:

 • związanych z prowadzeniem projektów,
 • kierowników projektów,
 • osób z nadzoru i wsparcia projektu,
 • członków zespołów projektowych.

Korzyści

PRINCE2® jako oparte na procesach podejście do zarządzania projektami dostarcza łatwo dopasowywaną i skalowalną metodykę zarządzania wszelkiego rodzaju projektami. Metodyka ta jest de-facto standardem zarządzania projektami w Wielkiej Brytanii i jest praktykowana na całym świecie.

Ciągły międzynarodowy rozwój egzaminów, szkoleń i materiałów szkoleniowych dotyczących PRINCE2® przyczynia się znacząco do uznania PRINCE2® za prawdziwie międzynarodowy standard. Coraz więcej ludzi

ma możliwość skorzystania z kursów szkoleniowych i kwalifikacji, które dostępne są na całym świecie.

W kontekście organizacji:

 • Kontrola i bezpieczeństwo projektu,
 • Dostosowanie elementów metodyki PRINCE2® do określonych sytuacji w projekcie,
 • Efektywne zarządzanie ryzykiem zarówno biznesowym, jak i projektowym,
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej,
 • Wiarygodność dla klientów i partnerów biznesowych,
 • Spełnienie wymagań formalnych, np. projekty UE, w przetargach

W kontekście osobistym:

 • Nabędziesz umiejętności wykorzystania technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z metodyką,
 • Z powodzeniem zrealizujesz każdy projekt,
 • Zdobędziesz międzynarodowy certyfikat uznawany na całym świecie,
 • Rozwój zawodowy i awans ze stanowisk specjalistycznych na menadżerskie,
 • Konkurencyjność na rynku pracy.

Jak rozwijać nabyte kompetencje?

Naturalną kontynuacją nabytych praktycznych umiejętności jest dalsza certyfikacja na poziomie PRINCE2® Practitioner.

Proponowane szkolenia komplementarne

 • Akredytowane szkolenie PRINCE2® Practitioner

Program szkolenia

Uczestnicy zapoznają się z Zasadami, Procesami oraz Tematami stanowiącymi elementy tej metodyki. Biorą udział w ćwiczeniach oraz rozwiązują przykładowe egzaminy na poziomie Foundation.
W trakcie szkolenia nabywają wiedzę niezbędną do uczestniczenia w projektach zarządzanych zgodnie z metodyką i dobrymi praktykami. Poznają zależności między poszczególnymi elementami metodyki oraz uczą się właściwie wykorzystywać je w codziennej pracy.

Informacje

Język szkolenia: polski
Język materiałów: polski
Czas trwania: 3 dni (3x8h)
Liczba uczestników: 2-15

Dzień 1:
Wprowadzenie do PRINCE2®,
Procesy: Przygotowanie i Inicjowanie Projektu,
Tematy: Organizacja, Uzasadnienie Biznesowe, Jakość

Dzień 2:
Tematy: Plany, Postępy, Ryzyko, Zmiana,
Procesy: Sterowanie Etapem, Zarządzanie Dostarczaniem Produktów

Zadanie domowe: Test próbny PRINCE2® Foundation

Dzień 3:
Procesy: Zarządzanie Końcem Etapu, Zamykanie Projektu, Omówienie testu próbnego,
Egzamin PRINCE2® Foundation.

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited, używanym na podstawie zgody AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logoTM jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited, używanym na podstawie zgody AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.