Inteligencja emocjonalna w biznesie

Naucz się zarządzać emocjami w pracy!

 • Poznasz swoje słabe i mocne strony oraz cechy swojej osobowości, dzięki czemu lepiej zrozumiesz swoje reakcje emocjonalne w różnych sytuacjach.
 • Nauczysz się identyfikować rodzaje sytuacji, które najmocniej wpływają na poczucie utraty samokontroli, dzięki poznaniu swojego stylu działania.
 • Dowiesz się jak identyfikować style działania innych osób, dzięki czemu zaczniesz zarządzać emocjami w trudnych sytuacjach.
 • Zmniejszysz ilość występujących w Twoim otoczeniu konfliktów, dzięki znajomość mechanizmów ich powstawania i wiedzy z zakresu analizy transakcyjnej.
 • Nauczysz się rozpoznawać ukryte emocje i sygnały kłamstwa dzięki znajomość mikroekspresji.
 • Przyspieszysz tempo rozwiązywania konfliktów dzięki znajomości technik asertywnego komunikowania problemów.
 • Polepszysz atmosferę panującą w Twoim otoczeniu dzięki znajomości rozpoznawania ukrytych emocji i umiejętności rozmawiania o nich.
 • Nauczysz się podejmować działania zwiększające efektywność Twojego zespołu poprzez dokonywanie komfortowych wyborów zgodnych z Twoim systemem wartości.

Co nas wyróżnia?

 • Przed szkoleniem wykonasz Test Inteligencji Emocjonalnej (on-line). Test ten powstał w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, diagnozuje obszary silnych i słabych stron Twojej IE.
 • Szkolenie ma charakter treningu: ćwiczymy zdolności poznawcze, które przekładają się na wzrost IE .
 • Szkolenie wykorzystuje filmy, zdjęcia, różnego rodzaju sytuacje. Obok ćwiczeń przewidziano minimalną ilość mini-wykładów.
 • Po treningu: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu szkolenia.

Cel szkolenia

Rozwój inteligencji emocjonalnej pod kątem jej wykorzystywania w pracy i w życiu osobistym. Trening służy oswajaniu z emocjami oraz uczy zarządzania emocjami w zależności od sytuacji.

Szkolenie skierowane jest do osób, które dzięki rozumieniu emocji w biznesie chcą rozwijać swój potencjał przywódczy:

 • Menedżerowie, coachowie, trenerzy wewnętrzni, którzy dzięki rozwojowi inteligencji emocjonalnej chcą zwiększyć efektywność swoich działań.
 • Osoby, który skuteczność w pracy zależy od rozwoju kompetencji miękkich.
 • Osoby zarządzające, które chcą poprawić relację i atmosferę panujące w swoich zespołach.

Wybór – jak zrozumieć własne reakcje na zachowania innych osób?

 • Różnice pomiędzy “charakterem racjonalnym” a “charakterem emocjonalnym”, czyli jak reagować w sposób wyważony.
 • Komunikacja z osobami o odmiennych charakterach.
 • Efektywna komunikacja oparta o asertywne zachowania.

Działanie – rozpoznawanie emocji w życiu codziennym i zawodowym

 • Teoria mikroekspresji Paula Ekmana – charakterystyka i rozpoznawanie emocji na podstawie mimiki.
 • Mikroekspresje – jak je wykorzystać do wykrywania kłamstwa?
 • Praktyczny trening rozpoznawania emocji podczas negocjacji – gra symulacyjna.
 • Poznanie – emocje w relacjach międzyludzkich, podstawy analizy transakcyjnej
 • Analiza transakcyjna i trzy stany “ja” – dlaczego jesteśmy ulegli i agresywni?
 • Transakcje – co wywołuje w nas określone reakcje emocjonalne
 • Nazywanie stanów “ja” – warsztat multumedialny, jak rozpoznać pozycje, z których komunikują się ludzie w naszym otoczeniu?

Wybór – mechanizm powstawania trudnych sytuacji, jak zachować się, by z nich wybrnąć?

 • W co grają ludzie, czyli relacje międzyludzkie jako konflikt interesów.
 • Trójkąt dramatyczny Karpmana – adekwatne reagowanie na emocje innych ludzi.

Działanie – zarządzanie konfliktem w miejscu pracy

 • Mechanizmy konfliktu – proces powstawania konfliktu – jak rozpoznać pojawiający się konflikt i kiedy na nie reagować.
 • Modelowanie zachowań pożądanych – poznanie i przećwiczenie poprawnej formuły informacji zwrotnej.
 • Rozwiązywanie konfliktów w praktyce – gra symulacyjna, w trakcie której uczestnicy będą musieli rozwiązać konflikt zespołowy.

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.