Inspirujące e-Przywództwo

czyli jak budować Zespoły w czasach kryzysu

Formuła programu:

 • Cykl trzech powiązanych ze sobą e-warsztatów umożliwia realizację programu rozwojowego. Każdy z e-warsztatów obejmuje 4 godziny zegarowe, na które składają się II moduły oraz 20 min przerwa.
 • Każdy z modułów stwarza przestrzeń do empirycznej pracy z wyzwaniami, z jakimi mierzy się menedżer i lider budujący potencjał własnego zespołu oraz organizacji.
 • Każdy z e-warsztatów zostało uzupełnione o zadanie wdrażające, umożliwiające w pełni ugruntować wiedzę i doświadczenie wyniesione z warsztatów.

Cele warsztatów: 

 • Uporządkowanie wiedzy i umiejętności w obszarze narzędzi i metod w zależności od poziomów menedżerskich kompetencji i umiejętnościach
 • Dostarczenie wiedzy, umiejętności i narzędzi do efektywnej pracy menedżera w obszarach:
 • Stawianie celów, delegowanie, egzekwowanie zadań.
 • Udzielanie feedbacku, korygowanie.
 • Świadome korzystanie z zasad motywacyjnych.
 • Świadome wykorzystywanie zasad wpływu biznesowego w procesie zarządzania.

Uczestnik po szkoleniu:

 • Potrafi stosować skuteczne zasady zarządzania
 • Potrafi jasno i precyzyjnie formułować swoje oczekiwania względem zespołów i współpracowników
 • Utrzymuje balans pomiędzy działaniami zorientowanymi na budowanie relacji a stawianiem wymagań i egzekwowaniem realizacji celów
 • Efektywnie wyznacza cele i zadania, pracuje w oparciu o wyniki i cele, buduje w sobie i we współpracownikach poczucie sensu z wykonywanej pracy oraz współodpowiedzialność za rezultat

E-warsztat I: Styl zarządzania  – potencjały i wyzwania

 • Podstawy budowania autorytetu i osobistej wiarygodności lidera – V poziomów przywództwa wg J. Maxwella
 • Indywidualny styl zarządzania – IV style przywództwa
 • Analiza indywidualnych mocnych stron oraz definiowanie obszarów wymagających rozwoju
 • Wyniki, cele, Zespoły – zarządzanie w codzienności biznesowej
 • Komunikacja menedżerska w kryzysie – profil reaktywny i proaktywny

E-warsztat II: Pracownik – zasób czy partner?

 • 4 etapy rozwoju pracownika – od Debiutanta do Eksperta.
 • Zasady sposobu komunikacji z pracownikiem
 • Algorytmy i trening rozmów menedżerskich:
 • Jak rozmawiać, jak wspierać – algorytmy postępowania
 • Modele ZET i FUCO
 • Jak rozwijać – zasady i plan działania
 • Dialog – optymalne narzędzie codziennego zarządzania

E-warsztat III: Motywuj, budując relację – rola Lidera w efektywności, innowacyjności, kreatywności oraz lojalności pracowników

 • Archetyp kija i marchewki – motywacja w praktyce biznesowej
 • Rozwiązania nastawione na rezultat biznesowy
 • Dźwignia premiowa
 • MBO vs TQM
 • Mechanizmy współzależności w procesie motywacji
 • Model Ryana oraz Deci
 • Potrzeby motywacyjne w poszczególnych grupach wiekowych – praca z rezultatem biznesowym

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.