Narzędzia IT w zarządzaniu projektami

Celem szkolenia jest poznanie zasad i zakresu efektywnego wykorzystania oprogramowania wsparcia różnych obszarów zarządzania projektami – od definiowania założeń projektu, przez planowanie zakresu, analizę działań i zasobów, analizę finansową projektu na monitorowaniu i raportowaniu stanu projektu skończywszy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

  • Nauczą się efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych do wsparcia wybranych obszarów zarządzania projektem;
  • Będą potrafili wykorzystać oprogramowanie do stworzenia harmonogramu projektu zawierającego wszystkie istotne z punktu widzenia kontroli i bezpieczeństwa projektu elementy;
  • Będą potrafili wykorzystać oprogramowanie do przeprowadzenia analizy dostępności zasobów na różnych etapach projektu;
  • Nauczą się wykorzystywać podczas pracy grupowej tworząc harmonogramy różnych poziomów, korzystające ze wspólnej puli zasobów;
  • Będą potrafili wykorzystywać oprogramowanie do monitorowania stanu projektu;
  • Poznają sposoby wykorzystania platformy do agregowania wszystkich kluczowych informacji o projekcie.
  • Poznają alternatywne platformy do wsparcia zarządzania projektami

Wykorzystywane narzędzia. Trenerami są kierownicy projektów, którzy na potrzeby realizowanych projektów wykorzystują szereg narzędzi informatycznych, zwykle dostosowując ich stosowanie to charakteru projektów oraz potrzeb i możliwości uczestników np.

  1. MS Project
  2. Project libre
  3. com
  4. Gantter
  5. Trello
  6. Asana
  7. Jira

I. Wprowadzenie

  • Plan projektu, struktura podziału prac WBS, harmonogram, punkty kontrolne – definicje i zasady
  • Wprowadzenie do studium przypadku
  • Konfiguracja środowiska pracy
  • Zakładanie i definiowanie projektu

II. Organizacja projektu

  • Wprowadzanie zadań
  • Zadania typu punkt kontrolny
  • Zadania zwykłe
  • Czasy trwania zadań
  • Szacowanie czasów trwania

III. Relacje między zadaniami

  • Wprowadzanie zależności między zadaniami, typy relacji
    • Zakończenie-rozpoczęcie
    • Rozpoczęcie-rozpoczęcie
    • Zakończenie-zakończenie
    • Rozpoczęcie-zakończenie
  • Definiowanie i zmienianie relacji
  • Typy ograniczeń

IV. Zasoby w projekcie

  • Definiowanie zasobów
    • Robocizna i sprzęt – zasoby typu Praca
    • Zasoby materiałowe – zasoby typu Materiał
    • Zasoby kosztowe – zasoby typu Koszt
    • Dostępność zasobów w czasie – uwzględnianie urlopów i przeglądów technicznych
  • Przydzielanie zasobów do zadań

V. Budżet projektu

  • Typy kosztów
    • Koszty stałe i koszty zadań
    • Koszty zasobów
  • Analiza budżetu projektu
  • Raport przepływów finansowych

VI. Monitorowanie i raportowanie stanu projektu

  • Tworzenie planu etapu projektu
  • Korzystanie ze współdzielonych zasobów w wielu plikach MS Project
  • Osadzanie harmonogramów etapów w ogólnym harmonogramie projektu

VII. Integracje z systemami

Nowoczesne systemy wspierające zarządzanie projektami umożliwiają szeroką integrację z narzędziami pracy biurowej np. Outlook, inne systemy pocztowe. Dzięki temu zadania mogą być zlecane i monitorowane automatycznie

  • Raporty
  • Podsumowanie

Nie znaleziono szkoleń.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.