Akademia Trenera 2020

Akademia Trenera 2020 odpowiada na zmieniające się trendy na rynku szkoleniowym, rozwija umiejętności budowania rozwiązań w specyfice zybko zmieniającego się rynku oraz trafia w wynikające z tego potrzeby uczestników. Dzięki udziałowi w projekcie poszerzycie Państwo swoje kompetencje trenerskie o nowoczesne narzędzia, bez których trudno już wyobrazić sobie projektowanie oraz realizację działań rozwojowych odbiorców.

Akademia Trenera 2020 to nie tylko projekt rozwojowy dedykowany doświadczonym trenerom. To przede wszystkim możliwość budowania realnego portfolio, które będzie jednym z efektów uczestnictwa w tym projekcie po stronie każdego uczestnika.
Jako doświadczeni trenerzy wiecie Państwo, że praktyka czyni mistrza, stąd proponujemy udział w projekcie, który w ciągu roku realnie rozwinie Państwa umiejętności. Zmierzycie się m.in. z wyzwaniami technologicznymi, w zakresie budowania platform rozwojowych i wykorzystania nowoczesnych technologii w trakcie pracy na sali szkoleniowej. Stworzycie plan i częściowo wdrożycie działania w zakresie osobistego personal brandingu oraz komunikacji z uczestnikami w realizowanych projektach, oczywiście wykorzystując adekwatne media społecznościowe. Zorganizujecie happening i poszerzycie umiejętności w zakresie ewaluacji, realnie wykorzystując kluczowe narzędzia tego procesu. Dodatkowo wzmacniając siebie doświadczycie, w jaki sposób zarządzać energią wewnętrzną oraz emocjami dla wydajniejszego i bardziej satysfakcjonującego funkcjonowania
w pracy trenera.

KLUCZOWE CELE AKADEMII:

 1. Poszerzenie świadomości w zakresie aktualnych trendów i wymagań dotyczących rozwoju kompetencji w organizacjach.
 2. Zdobycie praktycznych doświadczeń dotyczących kreowania i prowadzenia działań rozwojowych w organizacjach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, niestandardowych form pracy z grupą.
 3. Zbudowanie profesjonalnego portfolio w oparciu o własne projekty wdrożeniowe realizowane w procesie całego cyklu spotkań.
 4. Kończąc projekt uczestnik będzie gotowy realizować nowoczesne projekty rozwojowe adekwatne do dynamicznie zmieniającego się rynku.

Zjazd I: Narzędzia trenerskie bazujące na nowych technologiach:

 • Nowoczesne narzędzia szkoleniowe – wprowadzenie.
 • Webinarium – sztuka prowadzenia zdalnych modułów szkoleniowych.
 • E-Learning – atrakcyjne narzędzia w znanej formule.
 • Video Coach – nowoczesne narzędzia kształtowania nawyków.
 • System Real Time Response (ankiety on-line).
 • „Zabawki i szkoleniowe czasoumilacze”.

Zjazd II: Modele kompetencji i wyniki oceny pracowniczej do wykorzystania w pracy trenerskiej:

 • Kompetencje w organizacji od kuchni.
 • Ocena realnych możliwości rozwoju kompetencji w wyniku działań trenerskich.
 • Kontraktowanie celów rozwojowych wg. Analizy Transakcyjnej w oparciu o kompetencje.
 • Praca z kompetencjami = praca z przekonaniami i nawykami.
 • Projektowanie ćwiczeń na podstawie informacji z raportów oceny kompetencji i oceny pracowniczej.
 • Projektowanie programów rozwojowych na podstawie informacji z raportów oceny kompetencji i oceny pracowniczej.
 • Udzielanie feedbacku rozwojowego i planowanie rozwoju zawodowego na podstawie informacji z arkusza oceny pracowniczej.

Zjazd III: Narzędzia on-line. Skuteczny personal branding w mediach społecznościowych:

 • Wprowadzenie do produktów online.
 • Aplikacje mobile.
 • Gry web /e-learning.
 • Zasady pracy z zespołem developerskim.
 • Warsztat – współpraca z zespołem developerskim.

Zjazd IV: Elementy retoryki dla trenerów biznesu:

 • Wprowadzenie do przedmiotu retoryki i jej zastosowanie w pracy trenera.
 • Pytania retoryczne.
 • Mistrzowska mowa retoryczna.
 • Krótkie formy retoryczne.
 • Retoryka dla menadżerów.
 • Ja i retoryka – wykorzystanie narzędzi we własnej pracy.

Zjazd V: Elementy gry aktorskiej, dramy oraz improwizacji w pracy rozwojowej:

 • Techniki rozwijające świadomość ciała, kreatywność i spontaniczność.
 • Techniki improwizacyjne:
 • Kiedy i jak stosować improwizacje.
 • Narzędzia bazujące na improwizacji.
 • Rozgrzewki dramowe:
 • Budowanie bezpieczeństwa.
 • Integracja grupy.
 • Podstawowe rozgrzewki.
 • Socjometria.
 • Wykorzystywanie socjometrycznymi do pracy z grupą.
 • Socjometria oparta o techniki psychodramatyczne.
 • Techniki parateatralne w pracy z grupą:
 • Wchodzenie i wychodzenie z roli, budowanie ról.
 • Narzędzia dramowe i psychodramatyczne.

Zjazd VI: Ewaluacja szkoleń:

 • Po co nam pomiar efektywności szkoleń?
 • Pomiar i jego podstawowe pojęcia.
 • Konstruowanie badań – rodzaje pytań i skal.
 • Badanie efektywności szkoleń.
 • Doskonalenie Ankiet ewaluacyjnych.
 • ROI (Return On Investment) w szkoleniach.
 • Nowe podejścia do badania efektywności szkoleń.

Zjazd VII: Mindfulness w pracy trenera – autorski Model „Ja to My”:

 • Tworzenie mapy równowagi.
 • Zarządzanie energią wewnętrzną.
 • Drivery versus style pracy – automatyczne schematy zachowań w sytuacjach napięcia.
 • Wzmacniające i ograniczające przekonania.
 • Osobiste atuty i pułapki w pracy z ludźmi.
 • 15 umiejętności budowania odporności psychicznej.
 • Siła nawyków – jak skutecznie zmieniać swoje zachowania

Zjazd VIII: Organizacja i prowadzenie działań outdoor:

 • Kiedy, jak, dla kogo, w jakim celu outdoor?
 • Przygotowanie scenariusza warsztatów plenerowych – logiczna konstrukcja zamiast zbioru konkurencji.
 • Specyfika pracy, istotne role, koordynacja i nadzór realizacyjny.
 • Dobór wyzwań, gier i zadań dla uczestników.
 • Merytoryka z zabawą, czy zabawa w merytorykę?
 • Teren – możliwości, lokalizacja, wyzwania pogodowe.
 • Praca ze sprzętem i rekwizytami.
 • Praca z klientami – oczekiwania vs. rzeczywistość organizacyjna.
 • Budżet.
 • Praca z podwykonawcami wydarzeń outdoor.
 • Dokumentacja i relacja – zasady budowania wspomnień.

Zjazd IX zaliczeniowy:

 • Przygotowanie konkretnego projektu rozwojowego pod zapytanie z rynku – prezentacja w formie samplingu.

PORTFOLIO TRENERA

W ramach portfolio budowanego konsekwentnie w trakcie całego projektu będziecie Państwo posiadać m. in:

 • ocenę realizacji webinarum przeprowadzonego z dowolnego tematu na bazie przygotowanego podczas szkolenia scenariusza,
 • projekt aplikacji z podstawowymi funkcjonalnościami przydatnej w konkretnej organizacji lub na rynku finansowym,
 • przygotowany projekt szkoleniowy na podstawie informacji z raportu oceny kompetencji lub oceny pracowniczej w danej organizacji,
 • realizacje ewaluacji projektu szkoleniowego z wykorzystaniem poznanych technik,
 • ocenę zrealizowanego happeningu wykorzystującego poznane techniki improwizacji,
 • ocenę wygłoszonej prezentacji w ramach „mowy mistrzowskiej”.

Każde szkolenie otwarte realizujemy także w formie szkoleń zamkniętych.