SSC / BPO / IT

Sektor nowoczesnych usług biznesowych

Charakterystyka branży

Sektor nowoczesnych usług biznesowych obejmuje przede wszystkim

  • centra IT (63% zatrudnienia w sektorze w Polsce),
  • centra outsourcingowe (BPO, 30%)
  • centra R&D (5%)
  • centra usług wspólnych (SSC, 2%)

Od kilku lat sektor dynamicznie się rozwija. W ciągu ostatniego roku (I kw. 2015 – I kw. 2016) tylko w centrach z kapitałem zagranicznym przybyło aż 35 tys. nowych miejsc pracy. Łącznie w Polsce w I kw. 2016 roku funkcjonowało 936 centrów usług biznesowych (polskich i zagranicznych) zatrudniających 212 tys. osób. Biorąc pod uwagę dotychczasowy rozwój branży można szacować, że w 2020 roku centra usług w Polsce będą zatrudniać co najmniej 300 tys. osób.[1]

Wyzwania w zarządzaniu

  • Budowanie atrakcyjności jako pracodawcy dla młodych pokoleń pracowników, którzy dominują w strukturze zatrudnienia w sektorze
  • Zarządzanie poziomem fluktuacji kadr, biorąc pod uwagę generalnie niższy poziom lojalności wśród młodszych pokoleń pracowników

Powyższe wyzwania przekładają się na kształtowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej, stylu liderskiego oraz systemów HR

  • Budowanie współpracy z zagranicznymi partnerami: różnice pokoleniowe oraz kulturowe

Przykładowe rozwiązania

  • Stworzenie systemu wspierania wdrożenia nowych pracowników, obejmujące m.in. formowanie zespołu buddy coachów i wyposażenie ich w odpowiednie kompetencje. Rozwiązanie to wpływa na obniżenie ilość odejść nowozatrudnionych osób, wspiera radzenie sobie z fluktuacją osób w funkcjonujących zespołach a także korzystnie wpływa na poziom satysfakcji samych buddy coachów.
  • Budowanie kompetencji Team Liderów jako osób mających kluczowy wpływ na rzeczywistą kulturę organizacyjną i styl zarządzania w organizacji. TL potrzebują specyficznych kompetencji związanych z zarządzaniem młodymi wiekowo zespołami.
  • Programy budowania postaw i umiejętności wykorzystania potencjału płynącego z różnorodności – głównie pokoleniowej oraz międzykulturowej (współpraca z zagranicznymi partnerami)

[1] Raport ABSL 2016 http://absl.pl/wp-content/uploads/2016/10/Raport_ABSL_2016_PL.pdf