Sektor retail- spożywcze  sieci handlowe

Charakterystyka branży

W ostatnich latach obserwujemy niezwykłą dynamikę zmian w sektorze retail. Jeszcze niedawno sieci handlowe otwierały coraz to nowe placówki a klienci wyjeżdżali ze sklepów z koszykami pełnymi zakupów najczęściej w weekendy. Aktualnie branża raczej modernizuje placówki już istniejące, tak, żeby były jak najwygodniejsze dla klienta a jeśli otwiera nowe to raczej w modelu convinience. Klienci przyzwyczaili się do robienia zakupów mniejszych ale za to częściej. Ta zmiana ze strony klienta oraz hiperkonkurencja powodują, że nacisk w branży kładzie się przede wszystkim na produkty świeże zwiększając ich asortyment i dbając o ich jakość.

Wyzwania w zarządzaniu

  • Rozwijanie kompetencji „twardych” (umiejętności analityczne, tworzenie estymacji) i „miękkich” związanych z zarządzaniem personelem u Kierowników Sklepów, których rola wzrasta i którzy coraz bardziej mają odpowiadać na potrzeby lokalnego rynku
  • Wzmacnianie umiejętności liderskich w obszarze budowania trwałych, zmotywowanych zespołów sklepowych, które utrzymują wysokie standardy pracy i są odporne na zmiany (duże rotacje pracowników i problemy rekrutacyjne widać szczególnie w dużych miastach)

Powyższe wyzwania przekładają się na kształtowanie odpowiedniej kultury operacyjnej i promowanie stylu liderskiego wzmacniającego rozwój pracowników oraz ich motywację.

Przykładowe rozwiązania

  • Budowanie programów szkoleniowych z wykorzystaniem nowych technologii ze szczególnym naciskiem na wdrażanie umiejętności do codziennej praktyki menedżerskiej