Charakterystyka

Branża farmaceutyczna, to jeden z sektorów rynku, który podlega w ostatnim czasie bardzo dynamicznym przeobrażeniom. Z jednej strony zmieniające się zapisy prawne, ustawy i modyfikacje listy refundacyjnej, z drugiej strony reorganizacje strukturalne i strategiczne dużych koncernów farmaceutycznych, w końcu zmieniające się oczekiwania pacjentów i podążające za tym zmiany w modelu obsługi pacjenta, dystrybucji i sprzedaży leków. Dodatkowo rynek farmaceutyczny coraz mocniej opiera się na nowoczesnych narzędziach wspierających obsługę pacjenta przez farmaceutę i lekarza.

Rynek w liczbach:

 • W naszym kraju działa obecnie około 100 producentów farmaceutycznych.
 • Wartość całego rynku jest szacowana na poziomie ponad 24 mld zł
 • Rynek jest zdominowany przez dystrybucję leków generycznych (ok. 40%)

Powyższe liczby pokazują, że rynek ten jest bardzo konkurencyjny i dynamiczny. Jest też rynkiem atrakcyjnym dla dużych koncernów farmaceutycznych, z którymi współpracuje firma Nowe Motywacje. Prognozy pokazują ponadto, że rynek ten będzie podlegał procesowi ciągłej konsolidacji, przeobrażeniom dużych koncernów i fuzjom. Wraz ze zmianami będzie nadal wzrastał popyt na leki i coraz bardziej profesjonalną obsługę pacjenta.

Zdiagnozowane cele:

Wszystkie te wyzwania wymagają od osób pracujących dziś na rynku farmaceutycznym realizacji następujących celów:

 1. Wysokie standardy obsługi pacjenta przez lekarza i farmaceutę dopasowane do wymagań świadomego pacjenta.
 2. Profesjonalizacja promocji i sprzedaży leków – większa koncentracja na wiedzy medycznej i fachowej
 3. Partnerstwo w relacji wymagające angażowania lekarzy i farmaceutów na wczesnym etapie budowania efektywnych kampanii terapeutycznych przez producentów i dystrybutorów leków
 4. Odbudowanie wiarygodności i zaufania w kontaktach producent-dystrybutor-lekarz oraz lekarz-pacjent.

Wprowadzone rozwiązania:

Nasza firma współpracując wiele lat z liderami rynku farmaceutycznego wypracowała nie tylko efektywne modele biznesowe i sprzedażowe, które odpowiadają na powyższe wyzwania, ale także skutecznie je wdraża na wszystkich szczeblach organizacyjnych – od kadry zarządzającej przez Managerów Produktu po Przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych. Z drugiej strony wdrażamy skuteczne rozwiązania dla sieci aptek i placówek medycznych, ucząc właścicieli i personel nowoczesnych technik obsługi pacjenta, podnosząc jednocześnie ich konkurencyjność na niezwykle dynamicznym rynku.

 1. Wdrożenie nowoczesnych standardów obsługi pacjenta dla personelu I stołu i lekarzy w placówkach publicznych i prywatnych.
 2. Konsultacje i wdrożenie – „launch” nowych produktów i leków oraz wdrożenie atrakcyjnych i rzetelnych modeli promocji leków opartych na profesjonalnej wiedzy medycznej.
 3. Przebudowywanie klasycznych modeli promocji leków opartych na technikach prezentacyjnych i wprowadzenie Coachingowego Modelu Promocji leków, w którym lekarz i farmaceuta jest partnerem, a nie „pośrednikiem” producenta farmaceutycznego
 4. Wyposażenie Przedstawicieli Medycznych i Farmaceutycznych w proste i użyteczne narzędzia kontraktowania ram relacji biznesowej podczas wizyt u lekarzy i farmaceutów oraz rezygnacja z rozbudowanych modeli perswazyjnych, których efektywność maleje.