Stressby

Stressby to program redukcji stresu to 2-3 miesięczny kurs redukcji stresu, którego celem jest pogłębiona praca z obszarem odporności psychicznej. Jego czas trwania zależny jest od możliwości organizacji, formuła jest elastyczna.

Stressby – efektywna redukcja stresu

Idea – dlaczego chcemy nauczyć ludzi redukcji stresu?

Szacuje się, że skutków stresu w pracy doświadcza w Unii Europejskiej niemal co czwarty pracownik, a 50-60% przyczyn absencji chorobowej ma z nim związek. Stres zajmuje drugie miejsce (po dolegliwościach mięśniowo-szkieletowych) wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych wiązanych z pracą zawodową.

Niekonwencjonalne rozwiązanie

Stressby – program redukcji stresu to 2-3 miesięczny kurs, którego celem jest pogłębiona praca z obszarem odporności psychicznej. Jego czas trwania zależny jest od możliwości organizacji, formuła jest elastyczna.

Dlaczego regularność?

Techniki oparte na uważności ściśle związane są z budowaniem nowych postaw i nawyków działania w oparciu o neuroplastyczność mózgu. Dzięki pracy poznawczo-behawioralnej, rozwijaniu umiejętności inteligencji emocjonalnej oraz technikom medytacji tworzone są nowe połączenia mające na celu reorganizacje starych wzorców stresowych, adaptację do zmiennego środowiska, samo-naprawę oraz wzmacnianie procesów związanych z wytrwałością i koncentracją.

Co możemy zaoferować?

 • regularną praktykę uważności dla pracowników w siedzibie organizacji w formie 2-3 miesięcznego programu redukcji stresu w oparciu o techniki mindfulness
 • wsparcie przy wdrażaniu programu
 • wsparcie przy komunikacji wewnętrznej w organizacji
 • program basic oraz programy doskonalące po zakończeniu pierwszego etapu
 • dodatkowe warsztaty doskonalące
 • wykłady, sesje na temat rozwijania uważności prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę

Czym różni się Stressby od innych szkoleń z redukcji stresu?

 • Jest kompleksowym procesem trwającym kilka miesięcy.
 • Bazuje na nauce o neuroplastyczności mózgu, RTZ, modelu Odporności Psychicznej i Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Jest kompleksowym programem obejmującym kluczowe zagadnienia z wybranych dziedzin nauki zajmujących się zagadnieniem stresu.
 • Bazuje na sprawdzonej naukowo metodologii MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) opracowanej przez prof. Johna Kabat-Zinna.
 • Łączy w sobie wiedzę psychologiczną z technikami medytacji.
 • Angażuje w sposób trwały, podnosi koncentrację i konsekwencję.
 • Pracuje na postawach.
 • Pobudza inteligencję emocjonalną.

Główne obszary naszej pracy:

Jak wygląda bazowy program?

 • Wprowadzenie do treningu uważności – zajrzyj w siebie
 • Uciekająca uwaga i koncentracja
 • Stres – mity i fakty. Rola i znaczenie emocji w doświadczaniu stresu
 • Komunikacja. Empatia jako środek komunikacji. Compasssion
 • Cztery płaszczyzny odporności psychicznej. Balansowanie
 • Świadomość osobista a sprawczość
 • Rozwój kompetencji w inteligencji emocjonalnej
 • Sytuacje trudne w procesie zarządzania emocjami
 • Co jest dostępne tu i teraz. Jak być inteligentnym emocjonalnie?
 • Emocje w relacjach. Emocje w konfliktach
 • Podsumowanie programu. Krok w przód

Założenia projektu:

 • rozwinąć kompetencje związane z redukcją stresu
 • nauczyć krótkich i prostych technik obniżania napięcia emocjonalnego w pracy
 • zmienić wewnętrzną postawę w odniesieniu do czynników stresogennych
 • wzmocnić odporność psychiczną

Forma zajęć:

 • 1,5 h sesje w małych grupach
 • materiały do pracy indywidualnej
 • regularna osobista praktyka: ćwiczenia medytacyjne, praca z ciałem, praca mentalna

Korzyści dla pracownika i organizacji:

 • spadek absencji, rotacji i fluktuacji poprzez poprawę odporności psychicznej i świadomości swojego zdrowia
 • poprawa komunikacji i współpracy poprzez doskonalenie kompetencji społecznych i radzenia sobie z emocjami
 • wzrost satysfakcji pracowniczej poprzez mocniejsze poczucie równowagi pomiędzy pracą i życiem
 • zwiększenie samoświadomości i poczucia odpowiedzialności
 • konstruktywne podejście do problemów poprzez rozwój umiejętności koncentrowania uwagi na tym, co ważne

Informacje organizacyjne + ceny

Projekt został skonstruowany w taki sposób aby umożliwić pracę ze stresem w sposób nie zakłócający funkcjonowania firmy. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie klienta i są skomponowane w taki sposób, aby uczestnicy brali w nich udział w ciągu normalnego dnia pracy.

Czas trwania programu:

3 miesiące – 12 sesji * 90 min
(sugerowana częstotliwość zajęć – 1x w tygodniu)

Liczebność grupy:

10 – 15 osób

Możliwa ilość grup:

dowolna (wielokrotność 10-15 osób) – możliwość organizacji kilku sesji dla wielu grup w ciągu jednego dnia

Miejsce prowadzenia zajęć:

w siedzibie klienta

Cena:

Udział w 1 zajęciach 1 osoby – 180 zł
Cena za grupę 10 osobową – 1 800 zł
Cena za projekt dla jednej 10 osobowej grupy – 21 600 zł

Przy organizacji projektu dla więcej niż 10 grup istnieje możliwość ustaleń indywidualnych.

*Powyższe ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%