Zwinne zarządzanie
projektami - Agile

Szkolenie Agile wyjaśnia użytkownikom tej metody podstawowe zasady zwinnej realizacji projektu, przy jednoczesnym zachowaniu skali, sprawności i zachowania wszelkich biznesowych aspektów, które rzadko są dostępne w ramach innych metodyk z rodziny Agile.

Opis szkolenia

Szkolenie Adept Agile przygotowuje uczestników do pełnienia ról w projektach zarządzanych adaptacyjnie
z wykorzystaniem zasad metodyki Agile i Scrum. Ta iteracyjna metodyka zarządzania projektami jest zaliczana do metodyk zwinnych. Rozwój produktu jest tutaj realizowany w trakcie krótkich faz zwanych sprintami.
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają model i założenia, role w zespole oraz zdarzenia i służące przedstawieniu postępów pracy.

Szkolenie prowadzone w formie sprintów pokazuje uczestnikom zasady pracy w ściśle określonych przedziałach czasowych tzw. timebox-ach, zarządzanie zakresem produktu
i zakresem sprintu oraz znaczenie poszczególnych elementów – ról, zdarzeń i artefaktów.
Przez dołączanie kolejnych elementów scruma uczestnicy mogą zaobserwować korzyści, jakie przynosi adaptacyjne zarządzanie podstawowymi aspektami projektu – zakresem, czasem, budżetem i jakością.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować Agile w praktyce.
 • Pełnić rolę świadomego członka zespołu.
 • Dostarczać produkty o zakresie spełniającym wymagania biznesu.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Warsztat – Sprint 1
 • Przebieg procesu iteracyjnego
 • Cykl życia projektu zwinnego
 • Role: Właściciel Produktu, Zespól Developerski, Scrum Master
 • Warsztat – Sprint 2
 • Agile na co dzień
 • Zarządzanie nieznanym zakresem
 • Przegląd Sprintu, retrospektywa Sprintu
 • Warsztat – Sprint 3
 • Narzędzia Scrum: tablica zadań, burn down chart
 • Definicja ukończenia
 • Warsztat – Sprint 4
 • Monitorowanie projektu Agile
 • Podsumowanie szkolenia
;