Zarządzanie
ryzykiem

Każdemu działaniu w biznesie towarzyszy niepewność czyli ryzyko. Nie da się go wyeliminować, wręcz przeciwnie istnieją liczne dowody na to, że największe korzyści są osiągane przy wyższym poziomie ryzyka (np. startupy). Z ryzykiem należy nauczyć się żyć, co w języku biznesowym oznacza nauczyć się nim zarządzać, tak aby podejmować decyzje posiadając twarde obliczenia na temat tego, co może się wydarzyć i jak to jest groźne.

Opis szkolenia

Jednodniowe intensywne szkolenie dla zarządzających. Przygotowuje kadrę do świadomego zarządzania ryzykiem w biznesie.

Na czym się koncentrujemy w trakcie kursu:

Jak identyfikować ryzyka
Jak oceniać ich prawdopodobieństwo
Jak oceniać wpływ na poszczególne aspekty działalności
Jak planować reakcje i je wdrażać
Jak model zarządzania ryzykiem zdefiniować i wdrożyć w danej organizacji

Z ryzykiem mamy do czynienia na każdym poziomie organizacji. Od działań bieżących, poprzez nowe inicjatywy, aż do realizacji celów strategicznych firmy. Może ono dotyczyć kosztów, realności harmonogramu, zdarzeń zaskakujących, siły wyższej czy nagłej zmiany decyzji. Dlatego szkolenie oparte jest o studium przypadku pozwalające na praktyczny trening procesu zarzadzania ryzykiem w wielu wymiarach.

Szkolenie dostarcza jednocześnie szereg praktycznych narzędzi i technik pozwalających identyfikować i analizować zagrożenia oraz szanse, jak również odpowiednio je redukować lub wzmacniać. Efektywne zarządzanie ryzykiem może przynieść daleko idące korzyści dla wszystkich organizacji, zarówno dużych jak i małych, sektora publicznego lub prywatnego, w tym poprawy świadczonych usług, zwiększenia przewagi konkurencyjnej i innowacyjności.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Określić, ocenić i kontrolować ryzyko w celu efektywnego nim zarządzania
 • Analizować zagrożenia i szanse i odpowiednio je redukować lub wzmacniać
 • Poprawić osiągane wyniki przez efektywne wykorzystanie zasobów
 • Wykorzystać techniki, aby obliczyć poziom ryzyka związany z danym działaniem

Program szkolenia

 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie ryzykiem projektowym i operacyjnym
 • Planowanie i identyfikacja ryzyka
 • Zakładanie rejestru ryzyka
 • Kategoryzowanie ryzyka
 • Ocena ryzyka i planowanie reakcji na ryzyko
 • Reakcje na ryzyko
 • Budżetowanie w zarządzaniu ryzykiem
 • Metody i sposoby monitorowania i raportowania ryzyka
 • Rola zespołu zarzadzania ryzykiem
 • Tworzenie polityki zarządzania ryzykiem
;