Zarządzanie projektami

Nowoczesne metody i techniki przygotowania
i monitorowania projektów.

Projekty wprowadzają zmianę i budują przewagę konkurencyjną firm. Przygotowanie i nadzór nad realizacja projektu to ciągłe staranie, a czasem nawet walka o to, aby dostarczyć dobre produkty lub usługi, w określonym czasie i zmieścić się w budżecie. Nowoczesne podejście do projektów zakłada zwinność, koncentrację na dostarczaniu wartości i zdolność do elastycznego reagowania na zmiany.

Sami zarządzamy projektami i wdrażamy rozwiązania w organizacjach o różnej specyfice, wielkości i dla wielu branż. Pozyskanym doświadczeniem i wiedzą na temat współczesnych standardów dzielimy się podczas szkoleń.

Usługi konsultacyjne

Nasze szkolenia

Nasze szkolenia adresujemy zarówno do organizacji chcących doskonalić metody zarządzania projektami, jak i tych które dopiero wdrażają kulturę projektową. Poniżej prezentujemy propozycje najczęściej poszukiwanych tematów szkoleń, które prowadzimy. Oprócz tych wymienionych realizujemy dziesiątki szkoleń dopasowanych do potrzeb i specyfiki konkretnych organizacji.