Centrum wsparcia on-line

Obecna sytuacja, atmosfera niepewności i lęku związana z różnymi obszarami życia u wielu osób wywołuje problemy natury emocjonalnej. Próby mierzenia się z nimi bez profesjonalnego wsparcia mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji i wpływać negatywnie na różne obszary funkcjonowania jednostki – zawodowe, rodzinne i społeczne.

Dzięki uruchomionemu przez nas Centrum Wsparcia osoby poszukujące pomocy kontaktują się bezpośrednio z dyżurującymi psychologami. Ze wsparcia korzystać mogą wszyscy, którzy czują, że są w trudnej sytuacji i wykazują chęć rozmowy z osobą niezwiązaną z otoczeniem zawodowym i rodzinnym. Rozmowy mogą być prowadzone telefonicznie lub poprzez wskazany komunikator.

Zadaniem dyżurujących psychologów jest:

 • określenie natury problemu i ocena jego skali,
 • udzielenie doraźnego wsparcia emocjonalnego,
 • zredukowanie lęku i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • podjęcie działań, mających na celu rozładowanie napięcia,
 • opracowanie dalszej strategii postępowania – ewentualne przekierowanie do innych specjalistów.

Korzyści z odbywania sesji:

 • Na poziomie afektywnym: odczuwanie stabilnego nastroju, lepsze panowanie nad własnymi emocjami,
 • Na poziomie behawioralnym: sprawne wywiązywanie się z zadań niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, pokonywanie trudności, zachowanie równowagi w codziennym życiu, również w kryzysie,
 • Na poziomie poznawczym: adekwatne spostrzeganie i interpretowanie wydarzeń, lepsza koncentracja,
 • Na poziomie psychofizjologicznym: chęć dbania o własne zdrowie.

Proces wsparcia psychologicznego online

I. Stworzenie atmosfery wsparcia:

Działanie mające na celu nawiązanie dobrego kontaktu i budowanie atmosfery dialogu.

W wyniku tego działania osoba wspierana ma poczuć się:

 • osobą rozumianą i wspieraną,
 • aktywnym partnerem, zdolnym do wspólnej pracy nad rozwiązaniem problemu,
 • osobą, która mimo decyzji o skorzystaniu z pomocy telefonicznej nie wyzbywa się praw do samostanowienia i decydowania o własnym losie.

II. Udzielenie wsparcia:

Polega na uzyskaniu w krótkim czasie konkretnych informacji o problemie (przebiegu zdarzenia, dodatkowych okolicznościach, jego interpretacji i znaczeniu dla pracownika) i zrozumieniu reakcji na zaistniałe zdarzenie.

III. Rozwiązanie problemu:

Celem tego etapu jest nadanie kształtu i sensu zaistniałych zdarzeń, a następnie pomoc w znalezieniu skutecznych strategii w zmaganiu się z problemami, zwiększenie poczucia własnej wartości, wzmocnienie obrazu własnej osoby i szacunku do siebie, a co za tym idzie powrót do psychicznej równowagi.

Mamy w swoich szeregach specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii, interwencji kryzysowej, psychoterapii. Wiemy, jak pomagać i jak tworzyć programy profilaktyczne. Możemy pomóc również pracownikom Twojej organizacji.

Kliknij na poniższy przycisk aby przejść na stronę Centrum Wsparcia online:

;