Zarządzanie ryzykiem

Szkolenie oparte o studium przypadku pozwalające na praktyczny trening procesu zarzadzania ryzykiem.

Opis szkolenia

Każdemu działaniu w biznesie towarzyszy niepewność.

Dotyczy ona kosztów, realności harmonogramu, zdarzeń zaskakujących, siły wyższej czy nagłej zmiany decyzji. Tej niepewności zwanej ryzykiem nie da się wyeliminować w naszych działaniach, można za to nią zarządzać zwiększając szanse sukcesu. Z ryzykiem mamy do czynienia  na każdym poziomie organizacji. Od działań bieżących, poprzez nowe inicjatywy, aż do realizacji celów strategicznych firmy. Jak identyfikować ryzyka? Jak je oceniać? Jak, planować i reagować na nie? W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się jak model zarządzania ryzykiem zdefiniować i wdrożyć w danej organizacji.

Szkolenie dostarcza jednocześnie szereg praktycznych narzędzi i technik pozwalających identyfikować i analizować zagrożenia oraz szanse, jak również odpowiednio je redukować lub wzmacniać. Efektywne zarządzanie ryzykiem może przynieść daleko idące korzyści dla wszystkich organizacji, zarówno dużych jak i małych, sektora publicznego lub prywatnego, w tym poprawy świadczonych usług, zwiększenia przewagi konkurencyjnej i innowacyjności.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Określić, ocenić i kontrolować ryzyko w celu efektywnego nim zarządzania
 • Analizować zagrożenia i szanse i odpowiednio je redukować lub wzmacniać
 • Wdrożyć strategię zarządzania ryzykiem w swojej organizacji
 • Poprawić osiągane wyniki przez efektywne wykorzystanie zasobów
Program szkolenia

Wszystkie nasze programy są oparte na uczeniu się poprzez działanie. Inicjujemy i wzmacniamy efekty uczenia się poprzez angażujące zadania, prezentacje, ćwiczenia grupowe, peer-coaching, indywidualne studia przypadków oraz action plan.

Pre-work

 • Wypełnij ankietę on-line
 • Zapoznaj się przed szkoleniem z pigułką wiedzy na temat zarządzania ryzykiem
 • Uzgodnij z przełożonym cele na szkolenie

Dzień 1

 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie ryzykiem projektowym i operacyjnym
 • Planowanie i identyfikacja ryzyka
 • Zakładanie rejestru ryzyka
 • Kategoryzowanie ryzyk
 • Ocena ryzyka i planowanie reakcji na ryzyko
 • Reakcje na ryzyko
 • Budżetowanie w zarządzaniu ryzykiem
 • Metody i sposoby monitorowania i raportowania ryzyk
 • Rola zespołu zarzadzania ryzykiem
 • Tworzenie polityki zarządzania ryzykiem

Zadanie wdrożeniowe

Spotkaj się z peer-coachem (współuczestnikiem szkolenia) aby porozmawiać o wdrożeniu strategii zarządzania ryzykiem w swojej organizacji