Zarządzanie projektami – PM1

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz elementy metodyki i techniki zarzadzania projektem. Szkolenie oparte o ćwiczenia i studium przypadku z rzeczywistych działań realizowanych w organizacji.

Opis szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi metodami, technikami i narzędziami zarządzania projektami. W zależności od wymagań Uczestników, program szkolenia jest oparty o klasyczne metodyki PRINCE2® oraz PMBoK®, techniki rekomendowane przez International Project Management Association, jak również inne, specyficzne metodyki i techniki branżowe. W wyniku takiego połączenia uczestnicy szkolenia otrzymują nie tylko wiedzę na temat procesów zarządzania projektami jednej z wiodących metodyk, ale również poznają praktyczne sposoby i techniki zarządcze, możliwe do natychmiastowego wykorzystania w prowadzonych przez siebie przedsięwzięciach. Podczas dwudniowych intensywnych warsztatów uczestnicy poznają wzorce projektowe, samodzielnie wykonują zadania oparte o studium przypadku, wypracowują synergiczny sposób współpracy grupowej, poznają zarówno twarde jak i miękkie aspekty zarządzania projektem.

Kurs przeprowadzany jest w formie interaktywnych warsztatów poprzedzonych krótkimi prezentacjami wprowadzającymi w kolejne elementy metodyki i technik zarządzania projektem, podczas których uczestnicy w grupach opracowują praktyczne zagadnienia związane z tematyką kursu. Przez cały czas trwania kurs oparty jest o zespołową pracę nad jednym studium przypadku. Dzięki temu uczestnicy są w stanie prześledzić oraz samodzielnie wykonać zadania związane z analizą i planowaniem projektu w tym: opisanie uzasadnienia biznesowego projektu, zbudowanie zespołu zarządzania projektem, wykonanie analizy środowiska i analiza udziałowców projektu, przeprowadzenie analizy problemu i celów projektu, wykonanie analiza ryzyka, diagramu następstw produktów, diagramu sieciowego, wyznaczenie ścieżki krytycznej, podział zakresu na pakiety prac, zbilansowanie zasobów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zbudować zespół zarządzania projektem
 • Zbudować plan komunikacji w projekcie
 • Określić role i odpowiedzialności w zespole zarządzania projektem
 • Przeprowadzić analizę problemu i celów projektu
 • Wykonać analizę ryzyka
Program szkolenia

Wszystkie nasze programy są oparte na uczeniu się poprzez działanie. Inicjujemy i wzmacniamy efekty uczenia się poprzez angażujące zadania, prezentacje, ćwiczenia grupowe, peer-coaching, indywidualne studia przypadków oraz action plan.

Pre-work

 • Wypełnij ankietę on-line
 • Uzgodnij z przełożonym cele na szkolenie
 • Zapoznaj się z „pigułką wiedzy”

Dzień 1

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Cele projektu
 • Organizacja i komunikacja w projekcie
 • Planowanie zakresu projektu
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Dzień 2

 • Planowanie projektu
 • Zarządzanie jakością
 • Planowanie Etapu projektu
 • Zarządzanie zmianą
 • Zamykanie projektu

Zadanie wdrożeniowe

 • Dostosuj poznane metodyki do prowadzonych projektów w Twojej organizacji
 • Spotkaj się z peer-coachem (współuczestnikiem szkolenia) aby porozmawiać o wdrożeniu zmian w zarządzaniu projektami w Twojej organizacji