Wywieranie wpływu

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w treningu, będziesz w stanie wykorzystywać techniki wywierania wpływu do osiągania założonych rezultatów w komunikacji oraz będziesz potrafił identyfikować stosowane wobec Ciebie techniki i bronić się przed nimi.

Opis szkolenia

Wyobraź sobie, jak w rozmowie z kluczowym Klientem osiągasz założone rezultaty. W prowadzonej właśnie rozmowie biznesowej jesteś w stanie płynnie przekonać go do proponowanych przez siebie rozwiązań. Twój rozmówca albo zgadza się z Tobą albo przynajmniej uznaje proponowane przez Ciebie rozwiązania za niezwykle cenną perspektywę w postrzeganiu sytuacji. Ludzie, z którymi rozmawiasz dobrze czują się w Twoim towarzystwie i chętnie reagują na Twoje prośby. Czy nie byłoby świetnie osiągnąć taki efekt, w każdej sytuacji gdy chcesz przekonać innych do jakiejś idei?

Aby skutecznie wywierać wpływ, potrzebujesz z pewnością wiedzy na temat mechanizmów wywierania wpływu, ale przede wszystkim dobrego zrozumienia swojego rozmówcy. Co daną osobę przekonuje? Jak ona patrzy na rzeczywistość? Powinieneś nauczyć się budować ze swoimi rozmówcami dobry kontakt, który umożliwi Ci później osiąganie własnych rezultatów w komunikacji z nimi. Bazą Twojego wpływu na innych będzie również Twoja umiejętność budowania spójnego i wiarygodnego wizerunku oraz język, którym się posługujesz. Podczas szkolenia będziemy też w praktyce ćwiczyć wykorzystanie znanych mechanizmów wywierania wpływu.

Jako uczestnik szkolenia będziesz trenował budowanie dobrego kontaktu z rozmówcą i poznasz techniki wzmacniania siły swojej argumentacji. Nauczysz się więcej na temat rezultatów, jakie możesz osiągnąć poprzez właściwe operowanie konstrukcjami języka perswazji. Szkolenie też stworzy szerokie możliwości do przećwiczenia sposobów obrony przed wpływem wywieranym na Ciebie.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Rozpoznać podstawowe reguły wywierania wpływu;
 • Stosować w praktyce sprawdzone mechanizmy wywierania wpływu;
 • Określać własne cele komunikacyjne i strategie ich osiągania
 • Budować spójny i wiarygodny wizerunek w oczach swoich rozmówców ;
 • Stosować interwencje komunikacyjne w celu lepszego zrozumienia rozmówcy;
 • Budować dobry kontakt z rozmówcą umożliwiający na przejmowanie prowadzenia rozmowy;
 • Używać konstrukcji językowych charakterystycznych dla języka perswazji;
 • Stosować techniki argumentacji nastawionej na rezultat;
 • Bronić się, przed wpływem wywieranym przez innych.
Program szkolenia

Wszystkie nasze programy są oparte na uczeniu się poprzez działanie. Inicjujemy i wzmacniamy efekty uczenia się poprzez angażujące zadania, prezentacje, ćwiczenia grupowe, indywidualne studia przypadków oraz tworzenie indywidualnych planów działania.

Pre-work

 • W konsultacji z menedżerem zidentyfikuj 2-3 cele związane z doskonaleniem umiejętności wywierania wpływu i zaplanuj trzy praktyczne sytuacje w terminie 3-6 tygodni po szkoleniu, w których będziesz miał za zadanie wykorzystać nabyte umiejętności.
 • Zapoznaj się ze streszczeniem najpopularniejszej książki nt. wywierania wpływu – R. Cialdini „Wywieranie wpływu na ludzi”
 • Obejrzyj w telewizji dowolny blok reklamowy – zapisz wszystkie zaobserwowane sygnały zastosowania technik wywierania wpływu.

Dzień 1

 • Po pierwsze: Zrozumienie siebie
 • Określanie własnych celów jako podstawa komunikacji nastawionej na rezultat
 • Budowanie własnej spójności i wiarygodności
 • Po drugie: Zrozumienie drugiej strony
 • Interwencje komunikacyjne w celu lepszego zrozumienia
 • Słuchanie na różnych poziomach
 • Po trzecie: Budowanie dobrego kontaktu
 • Dopasowanie do rozmówcy i przejmowanie prowadzenia rozmowy

Zadanie domowe – przygotowanie do drugiego dnia szkolenia:

 • Postaw sobie cele treningowe na II dzień
 • Wykonaj test dotyczący rozpoznawania klasycznych technik wywierania wpływu.

Dzień 2

 • Klasyczne zasady i techniki wywierania wpływu
 • Co działa na Polaków? Aktualizacja zasad Cialdiniego
 • Komunikacja nastawiona na rezultat – język wpływu
 • Struktury językowe umożliwiające wywieranie wpływu
 • Figury retoryczne w komunikacji perswazyjnej
 • Obrona przed wpływem wywieranym przez innych
 • Radzenie sobie z emocjami wywoływanymi w komunikacji

Zadanie wdrożeniowe

 • Wykorzystaj poznane elementy języka wpływu i przygotuj tekst przydatny w jednej z zaplanowanych (na etapie pre-work) sytuacji praktycznego wykorzystania umiejętności.
 • Opracuj sposób na wykorzystanie przynajmniej dwóch poznanych technik wywierania wpływu w drugiej z zaplanowanych sytuacji.
 • W trzeciej z zaplanowanych sytuacji, oprócz pełnego stosowania technik wywierania wpływu zaplanuj sposoby na obronę przed wpływem drugiej strony. W ramach podsumowania wypisz sobie techniki, których używał rozmówca oraz zastosowane własne sposoby obrony.
 • Rozmowa z menedżerem: omów doświadczenia z praktycznego zastosowania nabytych umiejętności i zaplanuj dalsze cele rozwojowe w tym zakresie.