Umiejętność prezentacji

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w treningu, będziesz w stanie przygotować oraz prowadzić efektywne i angażujące odbiorców prezentacje i wystąpienia publiczne.

Opis szkolenia

Wyobraź sobie, jak stoisz przed grupą odbiorców, którzy z zaciekawieniem słuchają Twoich inspirujących słów. Uczestnicy wyraźnie są skupieni na temacie i na Tobie, słuchają z uwagą, żywo reagują i od czasu do czasu notują. Pytania od uczestników pogłębiają temat, niektóre z nich pozwalają ci wykazać się doświadczeniem i dodatkową wiedzą. Czujesz, że to udane wystąpienie bo po spotkaniu uczestnicy spontanicznie podchodzą do Ciebie z dodatkowymi kwestiami, są życzliwi i doceniają Twój wkład. Kończąc wiesz, że osiągnąłeś cel spotkania i masz poczucie zbudowania dobrej relacji z uczestnikami.  Czy nie byłoby świetnie osiągnąć taki efekt, w każdej sytuacji  gdy zwracasz się do grupy słuchaczy?

Aby zaangażować audytorium potrzebujesz wiedzy merytorycznej związanej z tematem wystąpienia
i rozumienia znaczenia tej wiedzy dla swoich słuchaczy. Co w tym temacie jest dla nich istotne? Dlaczego mają słuchać właśnie Ciebie? Powinieneś nauczyć się też planować cele i strukturę wystąpienia oraz przygotowywać prezentacje dostosowaną do konkretnego odbiorcy. Bazując na swoich mocnych stronach będziesz w stanie – odwołując się do swojego autorytetu – zaprezentować kluczowe przesłanie każdego wystąpienia, a bycie autentycznym pomoże Ci zdobyć zaufanie słuchaczy. Podczas szkolenia będziemy też ćwiczyć radzenie sobie z trudnymi zachowania audytorium oraz opanowywanie stresu związanego
z wystąpieniami publicznymi.

Jako uczestnik szkolenia będziesz trenował zastosowanie metafor i storytellingu stosowanych dla ożywienia i wzmocnienia siły swojego przekazu. Nauczysz się więcej na temat efektów, jakie możesz osiągnąć poprzez właściwe operowanie głosem i świadome używanie języka ciała. Szkolenie stworzy szerokie możliwości do przećwiczenia i udoskonalenia prezentacji własnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Efektywnie zaplanować strukturę, treść i formę prezentacji.
 • Rozumieć znaczenie mowy ciała i wykorzystywać ją do wzmacniania siły przekazu.
 • Przekazywać prezentowane treści w sposób przekonywujący, inspirujący oraz dopasowany do odbiorców.
 • Koncentrować się na głównym przekazie z uwzględnieniem potrzeb odbiorców.
 • Angażować odbiorców poprzez wykorzystywanie metafor i storytellingu.
 • Ożywiać przekaz za pomocą narzędzi audiowizualnych i treści multimedialnych.
 • Rozumieć reakcje odbiorców podczas prezentacji i reagować na nie adekwatnie.
 • Zarządzać pytaniami i trudnymi zachowaniami uczestników.
 • Radzić sobie z tremą i lękiem ekspozycji społecznej występującymi przed i w trakcie prezentacji
Program szkolenia

Wszystkie nasze programy są oparte na uczeniu się poprzez działanie. Inicjujemy i wzmacniamy efekty uczenia się poprzez angażujące zadania, prezentacje, ćwiczenia grupowe, peer-coaching, indywidualne studia przypadków oraz action plan.

Pre-work

 • Wypełnij ankietę online nt. kompetencji prezentacyjnych
 • W konsultacji z menedżerem zidentyfikuj 2-3 cele związane z doskonaleniem kompetencji prezentacyjnych i zaplanuj okazję do przeprowadzenia realnej prezentacji w terminie 3-6 tygodni po szkoleniu
 • Obejrzyj przykładową prezentację online
 • Przygotuj wystąpienie autoprezentacyjne (ok. 3 minutowe)

Dzień 1

 • Wystąpienia autoprezentacyjne
 • „Mocne otwarcie”: jak dobrze rozpocząć wystąpienie?
 • Czynniki wzmacniające autorytet prezentera
 • 3 poziomy celów prezentacji (cel, reakcja bezpośrednia, efekt)
 • Kluczowe aspekty przygotowania prezentacji
 • Przydatne struktury wystąpień
 • Przygotowanie prezentacji własnej
 • Trening: wystąpienia uczestników – odkrywanie swojego unikalnego stylu prezentacyjnego

Zadanie domowe – przygotowanie do drugiego dnia szkolenia:

 • Przeanalizuj nagrania video z dnia szkolenia
 • Postaw sobie cele treningowe na II dzień
 • Przeczytaj materiał na temat zarządzania stresem

Dzień 2

 • Analiza błędów w prezentacjach PowerPoint.
 • Doskonalenie własnych prezentacji PowerPoint.
 • Obserwacja i rozumienie zachowań odbiorców.
 • Stres przed i w trakcie prezentacji.
 • Techniki uatrakcyjniania wystąpień: treść i forma prezentacji / interakcja z audytorium / zachowania prezentera.
 • Zastosowanie metafor i storytellingu podczas wystąpień.
 • Trening: wystąpienia uczestników.

Zadanie wdrożeniowe

 • Przygotuj się do prezentacji wg rekomendowanej struktury
 • Rozmowa z menedżerem I: potwierdź temat planowanej prezentacji (z pre-work), omów swoje pomysły i ewentualne wsparcie jakie możesz otrzymać
 • Przeprowadź prezentację i (jeśli to możliwe) dopytaj uczestników o feedback
 • Dokonaj samooceny wg arkusza po prezentacji
 • Rozmowa z menedżerem II: omów doświadczenie z prowadzenia prezentacji, swoją samoocenę i feedback uczestników