Zarządzanie zespołem

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w treningu, będziesz w stanie budować silny i unikalny zespół oraz wpływać i zarządzać rezultatami jego pracy.

Opis szkolenia

Zespół nie jest jedynie jednym z zasobów w osiąganiu rezultatów –często stanowi kluczowy czynnik wpływający na sukces lub biznesową porażkę. Zaangażowanie pracowników i ich poczucie wewnętrznej spójności jako grupy często przekładają się na ogólna efektywność i wspierają działanie w sytuacjach presji.

Jaka jest rola szefa w konstytuowaniu tej spójności?  Jak powinien działać, aby pracownicy często dysponujący coraz większą wiedzą specjalistyczną i ogólną, posługujący się coraz bardziej zaawansowanymi narzędziami i pracujący w dużym stresie czasowym chcieli współtworzyć byt określany mianem „zespołu”?

Sposób zarządzania zespołem opierający się wyłącznie na wzorcu osobistym menedżera (lidera) staje się niewystarczający. Istotną rolę zaczyna pełnić: dbałość o rozwój kompetencji pracowników i ich „dobrostan” osobisty, umiejętność ustalania i egzekwowania celów ale też wykorzystywania do ich realizacji potencjału pracowników. Kluczowymi pytaniami, które powinni sobie stawiać menedżerowie są:

 • Co mogę zrobić, aby w większym stopniu pracownicy wzięli na siebie odpowiedzialność?
 • W jaki sposób uruchomić tkwiący w nich potencjał?

Jako uczestnik warsztatu będziesz miał okazję do poznania metod oraz narzędzi efektywnego wykorzystywania potencjału zespołu oraz świadomego dobierania sposobów zarządzania zespołem. Omówimy kluczowe narzędzia którymi może dysponować menedżer podczas budowania zespołu –
i przećwiczymy wybrane z nich. Będziesz miał okazję oswoić się z różnymi wyzwaniami z obszaru zarządzania zespołem oraz otrzymasz informację zwrotną od  innych uczestników i trenera. Zakończysz szkolenie z samodzielnie stworzonym planem pracy z własnym zespołem.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Zaplanować działania zarządzania zespołem.
 • Budować i wzmacniać naturalne etapy rozwoju zespołu.
 • Formułować jasne i motywujące cele.
 • Dostosowywać zadania zespołowe do roli pracownika.
 • Dbać o skuteczne zaspokajanie kluczowych potrzeb zespołowych.
 • Stosować we właściwy sposób różnorodne formy i narzędzia do pracy z grupowej jak i indywidualnej.
 • Radzić sobie w trudnych sytuacjach w zarządzaniu zespołem.
 • Świadomie kształtować rytm pracy zespołu: merytoryczny i nieformalny
Program szkolenia

Pre-work

 • Wypełnienie testu on-line – style zarządzania zespołem w oparciu o teorię Johna Adaira.
 • W konsultacji z menedżerem zdefiniowanie 2-3 celów związanych z doskonaleniem kompetencji zarządzania zespołem i zaplanowanie swoich celów rozwojowych
  w tym obszarze.

Dzień 1

 • Kompas Motywacji – definiowanie 4 obszarów wpływu menedżera na zespół

Kompas – „Bezpośredni przełożony”

 • Eksperyment „kostka Rubika” – wpływ szefa na pracowników
 • Indywidualny styl zarządzania zespołem – kwestionariusz Zadanie – Zespół – Jednostka
 • Rola menedżera na poszczególnych etapy rozwoju zespołu od Formingu do Transformingu.
 • Co menedżer powinien wiedzieć o swoich podwładnych?

Kompas – Harmonijne relacje w zespole

 • Role zespołowe: formalne i nieformalne
 • Socjogram zespołu
 • Konflikty w zespole: rola przełożonego

Zadanie domowe – przygotowanie do drugiego dnia szkolenia:

 • Wypełnienie kwestionariusza „Kotwice motywacyjne”
 • Materiał video dotyczący prowadzenia spotkań zespołowych oraz board meetingów.

Dzień 2

Kompas – „Ukierunkowana praca”

 • Rodzaje zespołów: Pseudo zespół, „TWA”, Set, Team, zespoły samoorganizujące się
 • Rytm pracy zespołu: zadaniowy i relacyjny
 • Cykl komunikacji zarządczej
 • Przegląd kluczowych narzędzi (zasobnik szefa) – expose, spotkania zespołowe, board meeting, moderowanie dyskusji zespołowych, zespołowe poszukiwanie nowych rozwiązań i sesje kreatywne, rozmowy indywidualne.

Kompas – „Osobista wartość pracy”

 • Warsztat rozwijania poczucie wartości pracy u podwładnych: sens, autonomia, mistrzostwo.
 • Przygotowywanie do autonomii: kompetencje i zaangażowanie
 • Rozmowy generujące poczucie sensu
 • Stawianie zadań rozwojowych zgodnie z zasadą 70:20:10
 • Wykorzystanie Kotwic Motywacyjnych
 • Zaplanowanie działań w 4 obszarach ze swoim zespołem

Zadanie wdrożeniowe

 • Zaplanowanie rytmu pracy menedżera z zespołem oraz jednostką przez 3 miesiące w oparciu o  poznane, wybranego narzędzia menedżerskiego.