PRINCE2® FOUNDATION – 6 EDYCJA

Akredytowane szkolenie PRINCE2® Foundation przygotowuje uczestników do roli świadomych członków zespołów projektowych w przedsięwzięciach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2® (Edycja 6.).

Opis szkolenia

Akredytowane szkolenie PRINCE2® Foundation przygotowuje uczestników do roli świadomych członków zespołów projektowych w przedsięwzięciach realizowanych zgodnie z metodyką PRINCE2® (Edycja 6.).

Szkolenie zakresem obejmuje całość zagadnień przygotowujących do egzaminu na poziomie Foundation. Oficjalny egzamin certyfikujący przeprowadzony jest ostatniego dnia kursu.

Uczestnicy, którzy pomyślnie zdadzą egzamin otrzymają rozpoznawany i uznawany na całym świecie certyfikat wystawiony przez organizację akredytującą AXELOS Ltd.

Certyfikat gwarantuje, że jego posiadacz ma usystematyzowaną wiedzę nt. zarządzania projektami.

PRINCE2® jako oparte na procesach podejście do zarządzania projektami dostarcza łatwo dopasowywaną i skalowalną metodykę zarządzania wszelkiego rodzaju projektami. Metodyka ta jest de-facto standardem zarządzania projektami w Wielkiej Brytanii i jest praktykowana na całym świecie.

Ciągły międzynarodowy rozwój egzaminów, szkoleń i materiałów szkoleniowych dotyczących PRINCE2® przyczynia się znacząco do uznania PRINCE2® za prawdziwie międzynarodowy standard. Opisywany tutaj kurs realizowany jest w oparciu o najnowszą, 6. edycję PRINCE2®.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Wykorzystywać techniki i narzędzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z metodyką
 • Z powodzeniem realizować projekty
 • Efektywnie zarządzać ryzykiem zarówno biznesowym jak i projektowym

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited, używanym na podstawie zgody AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logoTM jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited, używanym na podstawie zgody AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Program szkolenia

Uczestnicy zapoznają się z Zasadami, Procesami oraz Tematami stanowiącymi elementy tej metodyki. Biorą udział w ćwiczeniach oraz rozwiązują przykładowe egzaminy na poziomie Foundation.

W trakcie szkolenia nabywają wiedzę niezbędną do uczestniczenia w projektach zarządzanych zgodnie z metodyką i dobrymi praktykami. Poznają zależności między poszczególnymi elementami metodyki oraz uczą się właściwie wykorzystywać je w codziennej pracy.

Dzień 1

 • Wprowadzenie do PRINCE
 • Procesy:
  • Przygotowanie i inicjowanie projektu
 • Tematy:
  • Organizacja
  • Uzasadnienie Biznesowe
  • Jakość

Dzień 2

 • Procesy:
  • Starowanie Etapem
  • Zarządzanie dostarczaniem Produktów
 • Tematy:
  • Plany
  • Postępy
  • Ryzyko
  • Zmiana

Zadanie domowe

 • Test próbny PRINCE2 Foundation

Dzień 3

 • Procesy:
  • Zarządzanie Końcem Etapu
  • Zamykanie Projektu
  • Omówienie testu próbnego

Egzamin PRINCE2® Foundation

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited, używanym na podstawie zgody AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logoTM jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited, używanym na podstawie zgody AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.