Modelowanie procesów

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz efektywne techniki i notacje modelowania procesów. Będziesz mógł wykorzystać poznaną wiedzę do stworzenia modelu procesów w Twojej organizacji w celu ich wdrożenia lub optymalizacji. Elementy modelowania procesów wykorzystasz również w projektach IT jako narzędzie definiowania wymagań

Opis szkolenia

Zrozumienie znaczenia procesów w przedsiębiorstwie leży u podstaw wdrożenia systemów zarządzania jakością, takich jak ISO:9000, TQM, czy SixSigma. Identyfikacja ograniczeń procesów technologicznych stanowi pierwszy krok do usprawnienia działania organizacji.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z technikami zarządzania, identyfikacji, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych. Zakres kursu obejmuje podstawy procesowego zarządzania organizacją, oraz techniki modelowania, optymalizacji oraz usprawniania procesów biznesowych pod kątem wykorzystania ich do zarządzania operacyjnego i projektowego. Podczas warsztatów opartych o studium przypadku uczestnicy kursu poznają praktyczne metody modelowania procesów, opisywania wymagań poprzez przypadki użycia oraz identyfikacji procesów zgodnie z notacją BPMN (Business Process Modeling Notation).

Kurs przeprowadzany jest w formie prezentacji oraz interaktywnych warsztatów podczas których uczestnicy w grupach opracowują praktyczne zagadnienia związane z tematyką kursu. Przez cały czas trwania kurs oparty jest o zespołową pracę nad jednym studium przypadku. Dzięki temu uczestnicy są w stanie prześledzić oraz samodzielnie wykonać proces identyfikacji, definicji, analizy, modelowania i optymalizacji procesu biznesowego wybranej przez siebie organizacji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zidentyfikować kluczowe procesy swojej organizacji
 • Przeprowadzić dekompozycję procesów
 • Stworzyć model procesu wybraną techniką
 • Określić wejścia, wyjścia, miary i aktorów dla poszczególnych kroków procesów
 • Wskazać obszary nieciągłości zamodelowanego procesu i zaproponować jego usprawnienia
Program szkolenia

Wszystkie nasze programy są oparte na uczeniu się poprzez działanie. Inicjujemy i wzmacniamy efekty uczenia się poprzez angażujące zadania, prezentacje, ćwiczenia grupowe, peer-coaching, indywidualne studia przypadków oraz action plan.

Pre-work

 • Wypełnij ankietę on-line
 • Zapoznaj się z pigułka wiedzy przed szkoleniem
 • Uzgodnij z przełożonym cele na szkolenie

Dzień 1

 • Wprowadzenie: podstawowe pojęcia i definicje, definicja procesu ICOM
 • Warsztaty definiowania procesu
 • Procesowy model organizacji
 • Aktorzy
 • Warsztaty modelowania procesów – podstawowy model procesów. Wejścia, wyjścia, miary

Dzień 2

 • Procesowe zarządzanie organizacją
 • Model wybranej grupy procesów zarządczych
 • Modelowanie przypadków użycia
 • Wprowadzenie do notacji BPMN  – 60 min
 • Warsztaty modelowania procesów – notacja BPMN

Zadanie wdrożeniowe

 • Określ cele modelowania procesu w Twojej organizacji
 • Stwórz model wybranego procesu w swojej organizacji
 • Spotkaj się z peer-coachem (współuczestnikiem szkolenia) aby porozmawiać o wdrożeniu zmian w zamodelowanym procesie