Komunikacja

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w treningu, zwiększysz swoją efektywność zawodową poprzez rozwój kompetencji warunkujących sukces we współczesnym świecie biznesu.

Opis szkolenia

„Wszystko sprowadza się do komunikacji…”

– jak często analizując sukcesy lub niepowodzenia  zespołu słyszysz bądź wypowiadasz te słowa?

Umiejętność efektywnego komunikowania się postrzegana jest na świecie, jako jedno z najistotniejszych działań wpływających na sukces organizacji, a także na zrealizowanie celów biznesowych.

Z badań IABC ( jednej z największych na świecie organizacji zrzeszającej liderów, praktyków i ekspertów ds. komunikacji w biznesie) wynika, że 93,3% osób zatrudnionych na kierowniczych i specjalistycznych stanowiskach uważa komunikację w biznesie za ważny element strategii organizacji.

Badania przeprowadzone w 2009 roku na rynku polskim mają podobny wydźwięk. Przeprowadzone na grupie tysiąca polskich menedżerów pokazują, że na pierwszym miejscu stawiają oni umiejętności komunikacyjne, dalej kompetencje zawodowe. Uznali, iż  porozumiewanie się jest najważniejszą umiejętnością, jaką winien wykazać się przyszły pracownik. Dzisiaj liderzy są oceniani nie tylko na podstawie osiąganych wyników, ale również jakości komunikacji z zespołem, otwartości i przejrzystości, dostępności oraz elastyczności.

W obliczu wyzwań współczesnego rynku umiejętności, jakie powinien posiadać pracownik, to m.in.:

 • zachowanie tolerancji wobec różnorodności,
 • zdolność do bycia w dialogu,
 • postrzeganie sytuacji i wydarzeń z punktu widzenia drugiego człowieka,
 • zdolność interpretowania, wyjaśniania i komentowania faktów i wypowiedzi,
 • inspirowanie i argumentowanie,
 • umiejętność komunikowania się i budowania relacji w świecie wirtualnym, pod presją czasu,
  w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy.

Jako uczestnik szkolenia będziesz doskonalił powyższe umiejętności, dokonasz diagnozy swojego indywidualnego stylu komunikacji, poznasz wyzwania dzisiejszego biznesu w obszarze komunikacji i nauczysz się skutecznie komunikować we współczesnych realiach zawodowych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Uważnie słuchać, podsumowywać, precyzować, parafrazować, oddzielać interpretację od faktów.
 • Zaciekawić się tematem i rozmówcą, budować dobry klimat konwersacji, stosując adekwatne narzędzia aktywnego słuchania.
 • Udzielać koleżeńskiej i menedżerskiej informacji zwrotnej.
 • Adekwatnie dostosować styl komunikacji do rozmówców, również w aspekcie międzypokoleniowym.
 • Rozpoznawać bariery komunikacyjne oraz zmieniać podejście na bardziej efektywne.
 • Zaplanować strategię komunikacyjną w odniesieniu do różnych sytuacji prawdopodobnych w realności zawodowej, z zastosowaniem adekwatnych narzędzi.
 • Wyrównywać poziomy komunikacyjne w różnych relacjach zawodowych.
 • Komunikować „trudne” informacje używając perswazyjnych i inspirujących argumentów.
 • Używać narzędzi wspierających komunikację w zespole rozproszonym.
Program szkolenia

Wszystkie nasze programy są oparte na uczeniu się poprzez działanie. Inicjujemy i wzmacniamy efekty uczenia się poprzez angażujące zadania, prezentacje, ćwiczenia grupowe, peer-coaching, indywidualne studia przypadków oraz action plan.

Pre-work

 • Wypełnij kwestionariusz Ensize DISC online określający Twój indywidualny styl komunikacji
 • W konsultacji z menedżerem zidentyfikuj 2-3 cele związane z doskonaleniem kompetencji komunikacyjnych i zaplanuj swoje cele rozwojowe w tym obszarze.
 • Przygotuj odpowiedzi na pytania przesłane od Trenera.

Dzień 1

 • „Przewodnik” po skutecznej komunikacji – podstawowe zasady.
 • Zarządzanie emocjami i nastawieniem w relacji i rozmowie.
 • Niezbędnik lidera – najważniejsze narzędzia aktywnego słuchania.
 • Trening koleżeńskiej i menadżerskiej informacji zwrotnej.
 • Różnorodność typologiczna i komunikacyjna – diagnoza barier oraz budowanie ścieżek dostępu do rozmówcy.
 • Różnorodność pokoleniowa w komunikacji.

Zadanie domowe – przygotowanie do drugiego dnia szkolenia:

Wypełnij kwestionariusz „Róża Leary’ego” diagnozujący Twoje poziomy komunikacyjne

Dzień 2

 • Komunikacja w praktyce biznesowej – praca w oparciu o case dotykający realności zawodowej uczestników z uwzględnieniem umiejętności i wiedzy nabytych pierwszego dnia szkolenia.
 • Wyrównywanie poziomów komunikacyjnych w sytuacjach zawodowych.
 • Komunikowanie trudnych informacji – wywieranie wpływu, przekonywanie i argumentowanie.
 • Komunikacja w zespołach rozproszonych.
 • Komunikacja w środowisku częstych zmian i szybkiego tempa pracy.

Zadanie wdrożeniowe

 • Na bazie wiedzy i narzędzi poznanych podczas szkolenia zaplanowanie działań  w kontekście realnej sytuacji z życia uczestników.
 • Zaplanowanie użycia wybranego narzędzia w realności zawodowej.