Kompetencje coachingowe

Świat biznesu a w nim relacja menadżer – pracownik uległa w ostatnich latach potężnej transformacji. Żeby utrzymać zaangażowanie, odpowiedzialność, lojalność i twórczy wkład pracowników nie wystarcza już formalna władza i jednokierunkowe zarządzanie. Biznes potrzebuje dojrzałych i wszechstronnych liderów, którzy oprócz umiejętności strategicznych czy operacyjnych mają zdolność do angażowania poprzez wydobywanie z pracowników ich najlepszych zasobów. Rolą menadżera jest doprowadzić pracownika do samodzielności czy wręcz „dorosłości” biznesowej. Uzupełnienie stylu zarządzania o umiejętności i narzędzia coachingowe jest wymogiem, który wspiera realizację tego celu.

Opis szkolenia:

Wyobraź sobie pracownika, w którym dostrzegasz potencjał biznesowy. Liczysz na jego inicjatywę, pomysły i samodzielność. Czekasz na nie. Z jakiegoś powodu pracownik pozostaje jednak bierny, często prosi Cię o podpowiedź czy wsparcie.

Wyobraź sobie pracownika, którego chcesz przeprowadzić przez zmianę. Liczysz na to, że pracownik szybko ją zaakceptuje i zacznie działać po nowemu. Czekasz na to. Z jakiegoś powodu pracownik unika z Tobą kontaktu, tkwi w starych wzorcach zachowań, choć deklaruje, że zmianę akceptuje.

Wyobraź sobie pracownika, który jeszcze niedawno działał z zaangażowaniem i dostarczał bardzo dobre rezultaty. Jednak coś się zmieniło. W zadaniach, które do tej pory realizował bezbłędnie i terminowo pojawiły się problemy. Zmieniła się też jego postawa. Liczysz, że ten stan jest przejściowy i niebawem wróci do normy. Czekasz na to. Z jakiegoś powodu problemy nasilają się, a pracownik działa coraz gorzej.

Wyobraź sobie pracownika, który przychodzi do Ciebie z prośbą o poradę odnośnie dylematu we współpracy z zespołem. Wierzysz, że mógłby sam poradzić sobie z tą sytuacją. Liczysz na to. Jednak on upiera się, że potrzebuje konkretnej podpowiedzi.

Co robisz w podobnych sytuacjach a czego nie robisz? Co mógłbyś zrobić, żeby uzyskać najlepszy z możliwych efektów? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas warsztatów. Przyjrzymy się Twoim dylematom zarządczym i zastanowimy jakie narzędzia mogę Cię skutecznie wspierać.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Zrozumieją swoją rolę i zadania w coachingowym stylu zarządzania
 • Będę potrafili wykorzystać narzędzia coachingowe w codziennej pracy
 • Będę wykorzystywali modele coachingowe, żeby umożliwić pracownikom rozwój ich talentów, samodzielności, odpowiedzialności oraz skuteczne realizowanie celów biznesowych
 • Zdobędą umiejętność zadawania mocnych pytań oraz uważnego słuchania, żeby skutecznie identyfikować niewidoczne na pierwszy rzut oka bariery
 • Będą potrafili przełamywać impasy w „trudnych” rozmowach menadżerskich
 • Będą potrafili docierać do prawdziwych przekonań pracowników, których odkrycie utoruje drogę do realnej zmiany
 • Zdobędą umiejętność i rozumienie budowania relacji „dorosły – dorosły” z pracownikiem
 • Będą potrafili zaadoptować narzędzia coachingowe do różnych sytuacji biznesowych, np. podczas delegowania, monitorowania, oceny, rozmowy rozwojowej, rozmowy motywacyjnej, zmiany, itp.
Program szkolenia

Zadanie przed szkoleniowe

 1. Przygotuj przynajmniej dwa tematy z obszaru zawodowego, które chciałbyś przenalizować, znaleźć dla nich rozwiązanie w trakcie warsztatów.  Będziesz mógł się im bliżej przyjrzeć, wchodząc w role coacha.
 2. Wypełnij kwestionariusz – coach / mentor / doradca
 3. Przy wsparciu Twojego menadżera przygotuj min. dwa cele związane z rozwojem Twoich umiejętności coachingowych.

Dzień I

 • Fakty i mity nt. coachingu. Narzędzia, role, postawy, rodzaje relacji coachingowej.
 • Relacja „dorosły – dorosły” jako kierunek rozwijania i usamodzielniania  pracowników.
 • Mocne pytania coachingowe i ich wpływ na postawę pracownika
 • Uważne słuchanie jako kluczowe narzędzie coachingowe
 • Pierwsze ćwiczenia coachingowe
 • Struktura rozmowy coachingowej w oparciu o model GROW
 • Przełamywanie impasów w rozmowach

Dzień II

 • Ćwiczenia biznesowych rozmów coachingowych w oparciu o realne casy
 • Docieranie do przekonań za pomocą technik coachingowych
 • Praktyczne zastosowanie stylu coachingowego w różnych sytuacjach biznesowych – zmiana; kryzysy motywacyjne; opór; rozwój; delegowanie, monitorowanie i odbieranie zadań
 • Kontraktowanie pracy coachingowej z zespołem
 • Koło umiejętności coachingowych – wypracowanie action planów

Zadanie wdrożeniowe

 1. Zakontraktuj pracę w stylu coachingowym z zespołem lub wybranym pracownikiem.
 2. Przygotuj się i przeprowadź rozmowę w stylu coachingowym z wybranym pracownikiem. Opisz swoje refleksje po przeprowadzonej rozmowie oraz podziel się nimi ze swoim menadżerem.