Efektywność przywódcza

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w treningu, będziesz w stanie lepiej budować swój autentyczny i unikalny styl zarządzania oraz efektywniej angażować ludzi w realizowane cele.

Opis szkolenia

„Pomóż swoim ludziom dostawać PIĄTKI!”

Rolą efektywnego menedżera jest tworzenie warunków dla swoich pracowników aby odnosili sukces. Wówczas menedżer odnosi sukces w ramach swojej roli i staje się efektywny.

Zmienne środowisko, w jakim działają współcześnie menedżerowie stawia przed nimi sporo wyzwań. Istnieje wiele czynników wpływających na sukces menedżerski, ale jesteśmy przekonani, że to, co
w największym stopniu go tworzy to: autorytet szefa zbudowany wokół jego autentycznego stylu – marki osobistej lidera oraz umiejętność angażowania ludzi wokół realizowanych celów.

Jako uczestnik szkolenia będziesz miał okazję do świadomego budowania swojej marki osobistej jako lidera, a także rozwiniesz kluczowe zachowania liderskie zorientowane na angażowanie ludzi wokół celów oraz utrzymywanie ich motywacji w trakcie ich realizacji.

Podczas szkolenia zapoznasz się z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania oraz wynikami badań Instytutu Gallupa w obszarze działań najskuteczniejszych menedżerów na świecie. W każdym z etapów szkolenia przećwiczysz praktyczne narzędzia, z wykorzystaniem biznesowych case studies. Będziesz miał okazję oswoić się z trudnymi sytuacjami menedżerskimi, otrzymasz informację zwrotną od  innych uczestników
i trenera oraz rozwiniesz umiejętność wywierania wpływu w roli lidera.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Przekazać zespołowi swoją wizję zarządzania i jasno wyrazić swoje oczekiwania wobec niego.
 • Budować i wzmacniać swój autorytet korzystając z własnych, autentycznych zasobów
 • Formułować jasne i motywujące cele.
 • Delegować zadania budując u pracowników zaangażowanie do ich realizacji.
 • Dbać o właściwe egzekwowanie celów poprzez regularne, wspierające rozmowy monitorujące.
 • Stosować we właściwy sposób różnorodne formy informacji zwrotnej
 • Radzić sobie w trudnych sytuacjach niepożądanych zachowań pracowników
Program szkolenia

Wszystkie nasze programy są oparte na uczeniu się poprzez działanie. Inicjujemy i wzmacniamy efekty uczenia się poprzez angażujące zadania, prezentacje, ćwiczenia grupowe, peer-coaching, indywidualne studia przypadków oraz action plan.

Pre-work

 • Poszukiwanie elementów budujących markę lidera na podstawie znanych przywódców.
 • W konsultacji z menedżerem zdefiniowanie 2-3 celów związanych z doskonaleniem kompetencji menedżerskich i zaplanowanie swoich celów rozwojowych w tym obszarze.

Dzień 1

 • Budowanie autorytetu i marki osobistej lidera.
 • Co robią najlepsi menedżerowie na świecie? – badania Instytutu Gallupa.
 • Zakres i głębokość roli szefa.
 • Ustalanie zasad współpracy – expose menedżera.
 • Zarządzanie zorientowane na rezultaty (ROM) – konsekwencja menedżera
 • Cykl komunikacyjny w zarządzaniu.
 • Definiowanie celów – reguła SMART

Zadanie domowe – przygotowanie do drugiego dnia szkolenia:

 • Materiał video dotyczący komunikacyjnych kompetencji menedżera.

Dzień 2

 • Niezbędnik komunikacyjny szefa – równowaga między stylem forsującym, a angażującym w oparciu o koncepcję przywództwa wszechstronnego.
 • Kontraktowanie celów i zasad, czyli jak skutecznie planować i delegować cele?
 • Egzekwowanie realizacji zadań, czyli skuteczne monitorowanie.
 • Konstruktywna informacja zwrotna: bieżąca i podsumowująca.
 • Rozmowa podsumowująca – cykl rozliczeniowy.
 • Dyscyplinowanie niepożądanych zachowań – cykl rozmów dyscyplinujących.
 • Podsumowanie wniosków rozwojowych uczestników i wprowadzenie do zadania wdrożeniowego.

Zadanie wdrożeniowe

Co chciałabyś/-abyś, aby Twoi ludzie zauważyli, że zmieniło się w Twoim zachowaniu jako szefa? – wdrożenie wybranego narzędzia menedżerskiego.